Publicaties

Artikelen in de media en andere publicaties

Dit betreft vooral (opinie)artikelen en andere publicaties op het snijvlak van (inter)nationaal landbouw-, handels- en milieubeleid.
Er zijn ook enkele reisverslagen van reizen door the Global South en journalistieke artikelen vanuit deze landen opgenomen.

2023

* A Just and Green CAP and trade policy inside and beyond the EU,
paper geschreven voor Future of Trade-conferentie in Wenen (23-25 juni 2023): https://www.oefse.at/fileadmin/content/Events/23-05-31_A_Just_and_Green_CAP_and_Trade_Policy_in_and_Beyond_the_EU.pdf
Dit paper heb ik daar ook gepresenteerd aan de aanwezige wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
Meer informatie over de conferentie en andere papers: https://www.oefse.at/veranstaltungen/future-of-trade-conference/abstracts/

2022

​* 23 december opinieartikel in Food+Agribusiness: Hervorming handels- en landbouw noodzaak: https://guusgeurts.nl/gg/wp-content/uploads/2023/01/22-12-23-Opinieartikel-FoodAgribusiness-uitgesneden.pdf

Oproep Stem CETA weg in de aanloop naar debat in Eerste Kamer 11 juli, inclusief brieven aan de Eerste Kamer-fracties namens Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel

* Opinieartikel in Trouw (mei): Voorkom te grote afhankelijkheid: laten we ons voedsel hiér produceren

Tevens geplaatst in Dagblad voor het Noorden

​* A just and green CAP and trade policy in and beyond the EU, written for ARC 2020:
– Part 1 (April) https://www.arc2020.eu/a-just-and-green-cap-and-trade-policy/
– Part 2 (May) https://www.arc2020.eu/a-just-and-green-cap-and-trade-policy-in-and-beyond-the-eu-part-2/

​* Mede-auteur herziene versie Manifest Voedsel Anders

Geactualiseerde Petitie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid door Werkgroep Voedselrechtvaardigheid met alle nieuwe ondertekenaars per 15 december 2021.

* Updated Petition for Food sovereignty and Climate justice by Working group Food Justice at 15 December 2021.

​2021

* Mede-auteur ‘Het EU-Mercosur handelsverdrag – Een kritische analyse en een alternatief’ door de Handel Anders!-coalitie namens Platform Aarde Boer Consument: https://handelanders.nl/nieuwe-publicatie-eu-mercosur-handelsverdrag/

​* Opinieartikel Breek met wereldmarkt, zet lokaal centraal gepubliceerd op 24 december in Food + Agribusiness namens Werkgroep Voedselrechtvaardigheid

​* Brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer, in verband met een Dertig Leden debat op 28 september:  https://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2021/09/21-09-27-Brief-aan-Tweede-Kamer-BuHa-Os-en-LNV-Landbouwcoalitie-voor-Rechtvaardige-Handel-verbeterd-1.docx

​* Position Paper Alternatieven voor het huidige EU- handels- en landbouwbeleid en aanvullende brief namens Voedsel Anders NL, die ik vertegenwoordigde binnen een rondetafelgesprek op 6 juli over het GLB door de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer (inclusief link naar de video): Position paper, brief en video

​* Op 21 mei heeft de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige handel middels een brief haar  visie verstuurd aan de Tweede Kamer-commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en de informateur van het nieuwe kabinet: https://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2021/05/21-05-05-Brief-aan-commissies-LNV-en-BuOS-Landbouwcoalitie-voor-Rechtvaardige-Handel-3.docx

​* Medewerking aan gezamenlijk opinieartikel door FNV, Milieudefensie, Platform ABC en TNI op 4 maart in het Algemeen Dagblad: https://www.ad.nl/opinie/eerlijke-handel-mag-niet-weer-vier-jaar-wachten~a39b2997/

2020

* Mede-auteur ‘Een oproep voor eerlijke en duurzame handel’ door de Handel Anders!-coalitie namens Platform Aarde Boer Consument: https://handelanders.nl/wp-content/uploads/2020/11/publicatie.pdf

* Video van lancering van deze publicatie in Nieuwspoort in november: https://handelanders.nl/geslaagde-lancering-publicatie-in-nieuwspoort/

​* 30 mei:  Actuele analyse over oneerlijke concurrentie, verlagen standaarden, gevolgen voor kringlooplandbouw door CETA en andere vrijhandelsverdragen  én een alternatief handelsbeleid, gestuurd aan fracties in de Eerste en Tweede Kamer

* 12 juni: ‘Unieke kans op rechtvaardig
handels- en landbouwbeleid’
, opinieartikel in Food+Agri business namens TTIP, CETA en landbouwcoalitie

* 26 juni: Farm to Fork: Hoe kan de Europese voedselstrategie effectiever worden? geschreven voor Voedsel Anders NL met Jeanet van der Woude en Veerle Slegers

* 11 augustus: Commentaar en voorstellen tot verbetering op ‘Input verkiezingsprogramma voor Tweede Kamerverkiezingen 2021door VVD Thematisch Netwerk Landbouw, Natuur en Voedsel’ Zie:
* 11 augustus: Commentaar en voorstellen tot verbetering op ‘Een liberale visie op kringlooplandbouw VVD (toelichting) Thematisch Netwerk Landbouw, Natuur en Voedsel’
* 11 augustus: Voorstellen tot verbetering op ‘Een liberale visie op kringlooplandbouw’ (kernpunten) VVD
Thematisch Netwerk Landbouw, Natuur en Voedsel
* 28 augustus:  Gezamenlijke brief GLB door 400 Europese maatschappelijke organisaties aan Europese Ministerraad  landbouw, Europees Parlement, nationale parlementen EU-lidstaten.

​​2019

​* Op 1 februari 2019 publiceerde Boerderij Vandaag mijn opinie-artikel ‘Historische vergissingen in landbouwbeleid nu herstellen’, zie: https://boerderij.nl/Home/Blogs/2019/2/Historische-vergissingen-in-beleid-nu-herstellen-388526E/

* In december 2019 schreef ik voor de Transitie Coalitie Voedsel een opinieartikel ‘Drastische hervorming van Europese landbouw- en vrijhandelsbeleid noodzakelijk’, zie: https://transitiecoalitievoedsel.nl/opinieartikel-door-guus-geurts-drastische-hervorming-van-europese-landbouw-en-vrijhandelsbeleid-noodzakelijk/

* Op 17 december 2019 verscheen een opinieartikel ‘Boer komt klem te zitten door vrije wereldhandel’ in het AD, zie: https://www.ad.nl/opinie/boer-komt-klem-te-zitten-door-vrije-wereldhandel~a520c8cc/

* Op 8 oktober 2019 verscheen een opinieartikel in Trouw ‘Doorgeslagen vrijhandel maakt duurzame landbouw onmogelijk’. Het werd ondertekend door: Sieta van Keimpema (Dutch Dairymen Board), Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond),Hans Geurts (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), Hennie de Haan (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders), Freek Bersch (Milieudefensie) en Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument).
Zie: https://www.trouw.nl/opinie/doorgeslagen-vrijhandel-maakt-duurzame-landbouw-onmogelijk~bbccc2bf/?referer=https%3A%2F%2Fwww.aardeboerconsument.nl%2Fartikel-trouw-doorgeslagen-vrijhandel-maakt-duurzame-landbouw-onmogelijk

* In september 2019 verscheen mijn artikel ‘Zonder hervorming EU landbouw- en handelsbeleid geen milieuvriendelijk en rechtvaardig voedselsysteem’op de volgende websites:

– https://www.voedselanders.nl/zonder-hervorming-eu-landbouw-en-handelsbeleid-geen-milieuvriendelijk-en-rechtvaardig-voedselsysteem/

– https://www.supermacht.nl/2019/08/30/zonder-hervorming-eu-landbouw-en-handelsbeleid-geen-milieuvriendelijke-en-sociaal-rechtvaardige-voedselvoorziening/

* Op 28 augustus verscheen mijn opinieartikel in Vrij Nederland: ‘De landbouw moet anders, en dat kán’ op de website van Vrij Nederland, zie: https://www.vn.nl/de-landbouw-moet-anders-en-dat-kan/?utm_source=dagbrief

* Op 1 oktober 2019 werd een gezamenlijk Manifest: ‘Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wordt ondersteund door ruim 35 boeren- en maatschappelijke organisaties. Zie: https://milieudefensie.nl/actueel/manifest-bescherm-ons-tegen-handelsverdragen

Zie voor een verslag van de actie: https://www.aardeboerconsument.nl/dinsdag-1-oktober-boerenprotest-tegen-vrijhandel-in-den-haag
* 13 oktober: Na de aanbieding van het manifest op 1 oktober aan de Tweede Kamer, presenteerden vertegenwoordigers van de NAV en NMV en Jesse Klaver van GroenLinks hun gezamenlijke verzet tegen CETA bij Buitenhof op tv.​

2017​

* In de aanloop naar de WTO-top in Buenos Aires in december 2017, publiceerde Voedsel Anders Nederland het eerste deel in de serie 10 mythes binnen de voedselvoorziening.
Deze is getiteld ‘Vrijhandel bevordert de voedselzekerheid’, dat ik schreef als lid van het kernteam van Voedsel Anders.
Hierop volgend schreef ik een opinie-artikel voor Boerderij Vandaag en een langer artikel voor Foodlog. Deze artikelen zijn allen hier te downloaden: https://www.voedselanders.nl/voedsel-anders-roept-op-tot-trendbreuk-in-handelsbeleid-voor-voedsel-en-landbouw/

* Op initiatief van de Nederlandse TTIP, CETA en landbouw-coalitie werden in januari 2017 gepubliceerd en verspreid naar de Europese politiek:
– het rapport ‘TTIP and CETA a threat to high-quality European agriculture, animal husbandry and food supply’, geschreven door Guus Geurts
– het manifest ‘Keep the Farm TTIP and CETA free’, coördinatie van de tekst en ondersteunende organisaties door Guus Geurts.
Deze zijn hier te downloaden: https://www.tni.org/en/publication/keep-the-farm-ttip-and-ceta-free

2016​

* In juli 2016 sloot ook Bionext zich aan bij de TTIP en landbouw-coalitie en presenteerden we een tweede geupdate versie van ons achtergronddocument ‘TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening’ Zie voor deze documenten: http://handelanders.nl/ttip-2-0-onderhandelingen-en-visie-op-landbouw/
Zie ook:
http://aardeboerconsument.nl/bionext-sluit-zich-aan-ttip-en-landbouw-coalitie-brief-aan-europees-parlement-herziene-visie-gepubliceerd

* Op 26 april 2016 presenteerde de TTIP en landbouw-coalitie haar manifest ‘Houd de Boerderij TTIP-vrij’ en achtergronddocument
‘TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige landbouw, veehouderij en voedselvoorziening’ aan de Tweede Kamer. De meeste Tweede Kamer-fracties waren vertegenwoordigd en namen onze boodschap mee in het aansluitende debat. Zie ook:
http://aardeboerconsument.nl/nieuwe-coalitie-boerenorganisaties-milieudefensie-en-fnv-agrarisch-groen-ttip-en-ceta-presenteert-zich

2015​

*  17 december 2015: Artikel ‘Drastische hervorming van handelsverdragen nodig om klimaat te redden’ gepubliceerd op de website van Down to Earth Magazine, zie: https://downtoearthmagazine.nl/35899-2/

* Oktober 2015: Brief Visie op TTIP-onderhandelingen door gezamenlijke boerenorganisaties verstuurd namens 8 boerenorganisaties, op initiatief van Platform Aarde Boer Consument aan de Tweede Kamer; aan de leden van de Commissies Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken (met name Landbouw en Visserij) en Infrastructuur en Milieu  (met name Europese regels), deze brief is hier down te loaden:
http://aardeboerconsument.nl/brief-van-boerenorganisaties-over-ttip-aan-tweede-kamer

* 27 oktober 2015: Bovengenoemde brief werd deels gepubliceerd in de Boerderij en leidde vervolgens tot een discussie binnen LTO en aantal artikelen in de Boerderij, waaronder een opinieartikel ‘Maat komt op voor agribusiness, niet voor familiebedrijven’, zie:
http://www.supermacht.nl/2015/10/19/lto-voorman-steunt-ttip-en-agribusiness-accepteert-oneerlijke-concurrentie-tegen-gezinsbedrijven-in-de-landbouw/ 

* 27 mei 2015:  Artikel ‘TTIP protest biedt kansen voor fundamentele hervorming van neoliberaal beleid’ gepubliceerd op de website van Grenzeloos en uitgesproken tijdens de March Against Monsanto en TTIP op 23 mei te Amsterdam, zie: http://www.grenzeloos.org/node/6565

* 26 mei 2015:  Artikel ‘Agrarisch verzet tegen TTIP groeit’ op de onder andere de website van Globalinfo, zie: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/agrarisch-verzet-tegen-ttip-groeit

* 17 april 2015:  Artikel ‘TTIP maakt een effectief klimaatakkoord onmogelijk’ gepubliceerd op de website van Down to Earth Magazine,
zie: https://downtoearthmagazine.nl/ttip-maakt-een-effectief-klimaatakkoord-onmogelijk/

* 1 april 2015: Opinieartikel ‘De chloorkip komt er aan – TTIP zorgt wel degelijk voor verlaging van maatschappelijke standaarden’,  geplaatst in NRC Handelsblad (hun titel: Nu de peroxyazijnzuur kip): Te vinden onder ‘Reacties’ #6 op deze site: http://www.foodlog.nl/artikel/geen-chloorkip-dan-maar-een-azijnkip/

* 3 april 2015: Op die site zijn onder #7 ook Kamervragen over deze kwestie te vinden, ingediend door de SP Tweede Kamervragen. Zie ook: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z06083&did=2015D12419

2014

* Mei 2014: Artikel ‘Waarom we TTIP moeten afwijzen’ in de Helling, website van wetenschappelijk bureau van GroenLinks,
zie: https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/artikelen/europees-handelsbeleid-waarom-we-ttip-moeten-afwijzen

* Mei 2014: Artikel ‘Europese NGO’s kies voor alternatief handelsverdrag’ in Down to Earth, website van het tijdschrift van Milieudefensie,
zie: http://downtoearthmagazine.nl/europese-ngos-kies-voor-alternatief-handelsverdrag/

* 1 mei 2014: ‘Een wenkend alternatief voor Urker – en Zeeuwse vissers en Hondurese boeren’, opinieartikel verstuurd naar opiniepagina Volkskrant (niet geplaatst) als reactie op drie artikelen in De Volkskrant van 18 maart:
– Urker vissers varen niet uit
– Op ethanol uit suikerriet rijdt het zorgelozer dan uit maïs
– De bloedige strijd in de Aguán-vallei
Zie: http://www.foodlog.nl/short-news/detail/zeeuwse-vissers-sluiten-zich-aan-bij-staking/allcomments/#comment-123571
en http://aardeboerconsument.nl/artikelen/vrijhandel-of-managed-trade/14-03-24-een-wenkend-alternatief-voor-urker-vissers-en-hondurese-boeren-2

* 1 mei 2014:  Verslagen Workshops Voedsel Anders Conferentie:
– TTIP-workshop: http://aardeboerconsument.nl/artikelen/vrijhandel-of-managed-trade/14-03-19-report-workshop-a3-on-ttip-2-pages
– ATM-workshop: http://aardeboerconsument.nl/artikelen/vrijhandel-of-managed-trade/14-03-19-lange-versie-report-workshop-d3-to-a-fair-and-eco
– Presentatie workshop Alternative Trade Mandate: http://aardeboerconsument.nl/artikelen/vrijhandel-of-managed-trade/14-03-17-wsh-d3-atm-pres-ggeurts-pdf

2013​

* 22 november 2013: De Nederlandse vertaling van the Alternative Trade Mandate, een alternatief voor het handelsbeleid geformuleerd en ondersteund door Europese maatschappelijke – en boerenorganisaties en vakbonden. Hieraan werkte ik mee op gebied van voedsel en grondstoffen. Meer informatie en rapport: https://www.somo.nl/nl/alternative-trade-mandate-een-nieuwe-koers-voor-het-eu-handels-en-investeringsbeleid/
Document met alle ondertekenaars: https://www.somo.nl/nl/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/Alternative-Trade-Mandate-NL.pdf

English version and introduction: https://www.tni.org/en/briefing/trade-time-new-vision
Link to document
: Trade Time for a New Vision: The Alternative Trade Mandate

* 11 juli 2013 Bronvermelding en extra informatie bij boek Wereldvoedsel – Tweede druk (2013) uitgegeven door De Republiek. Zie ook: https://www.uitgeverijderepubliek.nl/product/wereldvoedsel/

* 12 juni 2013: Schendingen van mensenrechten door landgrab in Ethiopië – artikel geplaatst op de website van Vakblad Vice Versa, zie: https://archief.viceversaonline.nl/2013/06/schendingen-van-mensenrechten-door-landgrab-in-ethiopie/

* 25 mei 2013: Op deze dag namen in Wageningen meer dan 2.000 mensen deel aan de March against Monsanto.  Een wereldwijd protest.
Hier hield ik de toespraak Hoe gaan we de wereld werkelijk voeden?:   Zie ook: http://aseed.net/nl/hoe-gaan-we-de-wereld-werkelijk-voeden/#more-1960 en http://www.facebook.com/events/137732549742118/

* 16 april 2013: Schendingen van mensenrechten door landgrabbing in Ethiopië – Dit artikel werd in aangepaste vorm ook geplaatst op de website van Platform Aarde Boer Consument: http://aardeboerconsument.nl/schendingen-van-mensenrechten-door-landgrabbing-in-ethiopie

* 16 april 2013: Landbouwbeleid draait ons de nek om (door redactie aangepaste titel) – Opinieartikel geplaatst in het Parool van 10 april 2013.

* 16 april 2013: Reisverslag Ethiopië deel 4B: Konso, Moyale en op weg naar Kenia:
http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4490389/ethiopie-4b-konso-en-reis-naar-moyale
* 16 april 2013: Reisverslag Ethiopië deel 4A: Zuid-Ethiopië: Debre Zeyit, (Lake) Ziway, Awasa, Arba Minch en Dorze, Konso en omliggende dorpen, Lower Omo-valley (Key Afar, Jinka, Mago National Park, Turmi, Dimeka en Omorate):
http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4490384/ethiopie-deel-4a-zuid-ethiopie-o-a-omo-valley

* 8 januari 2013: Reisverslag Somaliland en Ethiopië deel 3: Harar, Jijjiga, Awash, Somaliland (Hargeisa, Las Geel, Berbera) en terug in Addis: http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4449597/deel-3-somaliland-en-ethiopie

2012

* 22 november 2012: Reisverslag Ethiopië 2: Korem, Aksum, Simien mountains, Gonder, Tana-meer en terug in Addis: http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4423645/ethiopie-deel-2-korem-aksum-simien-m-gonder
* 22 november 2012: Reisverslag Ethiopië 1: Addis Ababa en Lalibela:
http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4415715/out-in-africa-ethiopie-1-addis-abeba-lalibela

* 4 oktober 2012: Nu een uitgelezen kans voor een rechtvaardiger, ecologischer én goedkoper landbouw- en voedselbeleid,
opinie-artikel geplaatst op One World zie: http://www.oneworld.nl/bloggen/blogs/eatin-africa-foodblog/nu-kans-op-rechtvaardiger-ecologischer-en-goedkoper-landbouw-en

2011

* 18 maart 2011: Beleidsvisie Platform Andere Landbouw voor het GLB 2014-2020 – Samenvatting Voorstellen voor een nieuw GLB ondertekend door twaalf ontwikkelings-, milieu- en boerenorganisaties.
zie: http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/11-03-10-Beleidsvisie-GLB-2014-2020-samenvatting1.doc

* 18 maart 2011: Reactie op de voorstellen van de Europese Commissie en de kabinetsreactie
voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020
zie: http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/11-03-09-reactie-op-Kabinetsreactie-GLB-2014-20201.doc

2009

* 13-04-2009: Interview in het maart-nummer van ´De Arme krant van Nederland´
Zie: http://www.armekant-eva.nl/
Het interview is afgenomen en geschreven door Hub Crijns en getiteld: ´Voedselconcurrentie en voedselsoevereiniteit´
Zie: https://www.speakersacademy.com/wp-content/uploads/2018/06/09-09-25-interview-Arme-Krant-Guus-Geurts072.pdf

2008

* 12 april 2008 Brochure: ‘Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering – Beleid en praktijk’ – Geschreven met medewerking van André Jonkers en Lou Keune, namens werkgroep Vóór de Verandering.  Deze brochure is te te downloaden via:
https://www.vredesmuseum.nl/download/regionalisering.pdf

2005

* 18 september 2005 – The future of CAP, geplaatst in SpectreZine
Zie: http://www.spectrezine.org/europe/geurts.html

* 29 augustus 2005 – ‘Links Alternatief’
Ingezonden brief als reactie op ‘Samenleving verlangt naar bescheidenheid’ van PvdA Tweedekamer-lid Diederik Samsom (29-8-05). Deze brief verscheen op 10 september op de opiniepagina van de Volkskrant. Zie:  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/links-alternatief~b82b7202/

* 27 juli 2005 – ‘Liberalisering wordt duur betaald’
Artikel geplaatst in de Volkskrant, naar aanleiding van de aangewakkerde discussie over het EU-landbouwbeleid.  Ik betoog hierin dat de landbouwsubsidies kunnen worden verminderd, echter alleen onder voorwaarde van marktbescherming in Noord en Zuid, en productiebeheersing. Zie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/liberalisering-wordt-duur-betaald~ba4e5d01/

2004

 

Reisverslagen van reis door Azië  februari 2003 – april 2004

De route van deze reis was als volgt:

  • Februari / maart 2003: Per trein van Nijmegen, via Berlijn, Polen, Wit-Rusland naar Moskou in Rusland. Vervolgens met de Trans-Mongolië-express via Irkutsk, het Baikalmeer, Ulan Bator in Mongolië naar Peking.
  • Maart t/m augustus 2003: Met openbaar vervoer over land door China, Hong Kong, Vietnam, Cambodja, Thailand en Maleisië.
  • Augustus t/m december 2003: Per boot oversteek van Melaka naar Medan in Indonesië waar achtereenvolgens de volgende eilanden werden bezocht: Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Rinka, Sulawesi en Kalimantan. Van Kalimantan per boot naar Maleisische deel van Borneo, waar ik Sabah, Bruneï (apart land), Sarawak bezocht.
  • December 2003 t/m april 2004: Voor het eerst gevlogen naar Maleisië Peninsula omdat er helaas geen bootreis mogelijk was vanaf Borneo. Daarna over land van Singapore door Maleisië, naar Thailand en Laos, en geëindigd in de Filipijnen. Helaas zijn van de laatste twee landen (nog) geen verslagen geschreven, buiten een klein stukje over Laos.

De reisverslagen van deze reis zijn hier te lezen:
Azië 1 – Vooraf de reisplannen
Azië 2 – Rusland, Mongolië, China en Hong Kong
Azië 3 – Vietnam
Azië 4 – Cambodja, Thailand en Maleisië
Azië 5 – Maleisië (Peninsula) en Indonesië (deel 1)
Azië 6 – Indonesië (deel 2)
Azië 7 – Indonesië, Maleisië (Borneo), Bruneï en Singapore (deel 3)
Azië 8 – Thailand
Azië 9 – Thailand en Laos
Azië 10 – Vipassana-meditatie in Thailand

Journalistieke artikelen vanuit Azië 2003 – 2004

Ook schreef ik tijdens deze reis een aantal aparte artikelen rond o.a. de Amerikaanse oorlog in Vietnam, de Rode Khmer-periode in Cambodja, de gevolgen van de koffieteelt voor inheemse volkeren in Vietnam, de vogelgriepepidemie in Thailand en de WTO-top in Cancun en gevolgen van vrijhandelsverdragen voor Azië.

2003

* maart 2003:  Misverstanden binnen de discussie over landbouw en globalisering
Artikel geplaatst in de brochure ‘Landbouw en Globalisering in Nederland – Teksten over de toekomst voor boeren en burgers’ uitgegeven door XminY Solidariteitsfonds.
Zie ook: https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.258959142.html/landbouw-en-globalisering-in-nederland/ en https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/nederlandse-boeren-tegen-ontwikkelingen-wto

* februari 2003: Aan deze ministeries verstuurde commentaar op de volgende notities:
– Boeren bij Vrijhandel (ministerie van LNV),
– Beleidscoherentie ontwikkelingssamenwerking – Landbouw (ministerie van LNV en ministerie van BuZa),
– Onderhandelingen in de WTO (ministerie van Economische Zaken).

* februari 2003: ‘Bewustwording en coalitievorming op gebied van landbouw en globalisering’ geplaatst in WTO.ZIP

2002

* December 2002 / januari 2003: Interview door Diana Saaman ‘Voedselsoevereiniteit moet maatgevend worden – Guus Geurts uit Veulen-Venray pleit tegen wereldmarktproductie’. Geplaatst in o.a. Stal en Akker, Vee en Gewas, de Agraaf.

* 18 oktober 2002: ‘Een einde aan de liberalisering in de landbouw als compromis’ geplaatst in De Staatscourant en Dagblad de Limburger.

* 18 oktober 2002: ‘Liberalisering in de landbouw, een heilloze weg!’
Artikel naar aanleiding van mijn gelijknamige scriptie voor de studie Beleidsgerichte Milieukunde aan Katholieke Universiteit Nijmegen. Dit werd verstuurd naar de (landbouw)media en verspreid op Wereldvoedseldag te Amsterdam op 16-10-2002.

* 11 oktober 2002: ‘Liberalisering in de landbouw, een heilloze weg!’
Artikel geplaatst in Ravage. Het artikel is gebaseerd op mijn scriptie met dezelfde titel, geschreven aan het eind van mijn opleiding Beleidsgerichte Milieukunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (destijds Katholieke Universiteit Nijmegen).
Zie: http://www.ravagedigitaal.org/2001_2002/0213a9.htm

* Oktober 2002 – SCRIPTIE Katholieke Universiteit Nijmegen: LIBERALISERING IN DE LANDBOUW, EEN HEILLOZE WEG!
Een onderzoek naar de gevolgen van de liberalisering van de handel in landbouwproducten voor milieu en basisbehoeftes, en aanbevelingen ter verbetering hiertoe, oktober 2002.