Welkom!

INHOUD HOMEPAGE

* Wie is Guus Geurts? - boek Wereldvoedsel en recensies
* Op de volgende manieren kan deze website en/of ik u misschien van dienst zijn
* Inhoud van de homepagina
* Verslagen van de belangrijkste activiteiten gedurende de afgelopen jaren
* Video's met o.a. interviews
* Radio-interviews
* Foto-expositie `Voedsel Hier en Daar, misschien kunnen we leren van elkaar´
* Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering
* Belangrijkste artikelen, foto's en andere bijdrages in kranten, tijdschriften en op websites
* Vastenactie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid
* Toelichting bij doelstelling en inhoud van de website

* Beleidsgericht milieukundige, publicist en fotograaf
Specialisme: alternatieven voor de huidige globalisering, EU- landbouw- en handelsbeleid, WTO, TTIP e.a. FTA's, 
internationale economie, milieu en natuurbescherming, inheemse volkeren, (reizen in) Azië, Oost-Afrika en Centraal-Amerika
 

* Eigenaar van Swadeshi - Bureau voor Andersglobalisering
* Coördinator van de TTIP en landbouw-coalitie, bestaande uit boerenorganisaties, Bionext, Milieudefensie,
FNV Agrarisch Groen en Platform Aarde Boer Consument.
Namens deze coalitie schreef ik in 2016 het rapport 'TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening'. Tevens brachten deze organisaties het manifest 'Houd de Boerderij TTIP-vrij' naar buiten.
Deze documenten zijn hier te downloaden:  
http://handelanders.nl/ttip-2-0-onderhandelingen-en-visie-op-landbouw/
* Consultancy, lezingen en publicaties op gebied van landbouw, milieu en anders-globalisering
* Organisatie van bewustwordingsactiviteiten, zoals politieke debatten en de Voedsel Anders Conferenties in 2014 en 2016 te Wageningen en de Voedselkaravaan Noord-Limburg / Zuidoost-Brabant in 2018.

Meer informatie, workshopverslagen, video's:  
www.voedselanders.nl
* Fotografie, o.a. verhuur van foto-expositie "Voedsel Hier en Daar, mischien kunnen  we leren van elkaar"
(zie voor meer informatie hieronder)

* Nevenfuncties
* Bestuurslid van Platform Aarde Boer Consument
(www.aardeboerconsument.nl) 
* Actief binnen de samenwerkingsverbanden rond TTIP, CETA en alternatieven voor vrijhandel in Nederland en Europa
* Namens Platform ABC betrokken bij - de totstandkoming  van - de Alternative Trade Mandate,
zie:
http://somo.nl/news-nl/alternative-trade-mandate-een-nieuwe-koers-voor-het-eu-
handels-en-investeringsbeleid
 
Nederlandse versie van het alternatief 'Handel, hoog tijd voor een nieuwe visie':
http://somo.nl/news-nl/alternative-trade-mandate-een-nieuwe-koers-voor-het-eu-handels-en-investeringsbeleid/
at_download/attachment

Engelse versie 'Trade, time for a new vision': https://www.tni.org/files/download/trade-time_for_a_new_vision.pdf

* Lid Kerngroep Voedsel Anders (
www.voedselanders.nl)
* Lid Expertpanel Team Voedsel van Milieudefensie
* Coördinator Werkgroep Voedselrechtvaardigheid (https://www.facebook.com/voedselrechtvaardigheid/), waaronder
voortzetting van de campagne voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid die in 2011 startte.
* Samenstelling en presentatie Rock 'n Ballads bij Radio Mart, te beluisteren via www.radiomart.nl
- elke zaterdagavond van 18.05 tot 19.00 uur;
- elke woensdagavond van 19.05 tot 20.00 uur.

* Contactgegevens
Mobiel: + 31 (0)6 - 4397 9849
Telefoon: + 31 (0)20 - 638 7578
Email-adres:
guusgeurts@yahoo.com 
Facebookpagina:
http://www.facebook.com/guus.geurts
Twitterpagina: http://twitter.com/guusgeurts
Skype: guus.geurts1
Reisverslagen Ethiopië, Somaliland en Kenia (2012-13): http://guusgeurts.waarbenjij.nu 
 

* Auteur van het boek
Wereldvoedsel - pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening

Dit boek verscheen in maart 2011 bij Uitgeverij de Republiek, met voorwoord van Herman Wijffels:
http://www.uitgeverijderepubliek.nl/html/info_wereldvoedsel_product.html
Ook te koop in de boekhandel, ISBN: 97890 86050086

Vanaf juni 2013 is de de geactualiseerde tweede druk verkrijgbaar.
Gesigneerde exemplaren zijn verkrijgbaar via
guusgeurts@yahoo.com voor 28,50 euro inclusief portokosten (€ 3,84),
of voor 25 euro excl. porto.
  

Voor de geactualiseerde bronnen die zijn gebruikt in het boek met aanvullende informatie:
www.guusgeurts.nl/wereldvoedsel
 
deze zijn ook hier te vinden:  

* Recensies en overige media-aandacht voor dit boek:

* In de Belgische Wervelkrant van september 2011 verscheen deze recensie, op pagina 26,
zie:
http://www.wervel.be/downloads/wervelkrant2011-3.pdf
 
* In het Belgische MO*-Magazine van september 2011 verscheen deze recensie van Wereldvoedsel:
http://www.mo.be/magazine/september-2011/wereldvoedselsysteem-onder-druk
 
* In het tijdschrift Down to Earth van Milieudefensie van september 2011 verscheen deze recensie:
http://milieudefensie.nl/publicaties/down-to-earth-magazine/boeken/regionaal-wereldvoedsel
*
In het tijdschrift Seizoenen nr. 4 - 2011 van VELT - Ver. v. Ecologisch Leven en Tuinieren, verscheen deze recensie

*
Op 23 juni 2011 verscheen een recensie van dit boek door NBD Biblion (inkoop NL'se bibliotheken):

* In de nacht van 14 op 15 juni werd ik van 00.00 tot 00.45 uur geïnterviewd in het programma Casa Luna op Radio 1,
over dit boek. Dit was voorheen
hier beluisteren, de link is helaas verwijderd:
http://www.radio1.nl/contents/32119-onnodig-soja-gebruik-energieverslinding-en-overbemesting-wereldvoedsel-volgens-guus-geurts 
* Op 15 juni 2011 verscheen een recensie in het Agrarisch Dagblad: In juni 2011 verschenen aankondigingen
in:  
ZOZ (Omslag):
, IS (Internationale Solidariteit, NCDO): Goede Waar (& Co.) Nieuwsbrief :

* Op 6 mei 2011 verscheen een recensie in Dagblad de Limburger, deze verscheen in mei tevens in Het Noord-Hollands Dagblad
en De Gooi en Eemlander :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uitzicht over het Surinaamse regenwoud vanaf Kasikasima       Ixil-Maya-vrouw in Nebaj, Guatemala

* Op de volgende manieren kan deze website en/of ik u misschien van dienst zijn:

* De doelstelling van deze website is het bieden van inspiratie en informatie aan geïnteresseerden.

* Ik ben beschikbaar voor lezingen, presentaties (met behulp van Powerpoint in woord en beeld),
en deelname aan debatten en discussies, over de onderwerpen die ik genoemd heb.

Een lezing die ik veel geef is
Antwoorden op de voedsel-, energie- en klimaatcrisis:
(Mogelijke inhoud: Hoe gaan we de wereld voeden - overzicht ecologische problematiek -
analyse en historie landbouw-,  handels- en milieubeleid in EU en internationaal,
gevolgen voor markten / prijzen en milieu, alternatieven en strategische belemmeringen en kansen.

* Ik hoop dat mijn gepubliceerde (opinie)artikelen en foto's u kunnen inspireren en informeren.
Door opleiding, werkervaring en inspirerende contacten met mensen in Noord en Zuid heb ik een 
geïntegreerde en kritische visie op het huidige economische, landbouw-, milieu- en
ontwikkelingsbeleid gevormd.
Maar ik ben ook voorstander van een interreligieuze dialoog en veel meer samenwerking tussen
maatschappelijke organisaties, vakbonden, boerenorganisaties en het midden en klein bedrijf.


* Ik heb vele foto´s en dia´s gemaakt over de onderwerpen die ik noemde, vooral tijdens mijn reizen in
Azië, Afrika en Centraal-Amerika, maar ook de Nederlandse landbouw- en voedselsector.

Zie hiervoor ook de hierna volgende toelichting bij de foto-expositie Voedsel Hier en Daar.
Verder kunt u onder ´fotografie´ een selectie van de foto's vinden, onder ´levensloop´ vindt u
welke landen ik bezocht heb.
Mocht u geïnteresseerd zijn in andere foto´s dan kunt u altijd contact met me opnemen.

* U vindt de links van ongeveer 250 organisaties op gebied van anders-globalisering, milieu,
internationale solidariteit,
landbouw, inheemse volkeren, en verwante onderwerpen.
(Laatste update: 2010.)


* Inhoud van de home-pagina

Op deze home-pagina vindt u hierna een verslag van activiteiten waar ik bij betrokken was.
Eerdere activiteiten vindt u onder 'levensloop'.
Dan volgen video's (o.a. vanuit Guatemala) en radioprogramma's met interviews met mij.
Vervolgens vindt u meer informatie over de foto-expositie `Voedsel Hier en Daar, misschien kunnen we leren van elkaar´.

Hierna volgt een korte uitleg over het concept ´Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering'.
Juist op dit gebied ben ik al jaren actief en schreef hierover in 2008 namens Vóór de Verandering een brochure
met medewerking van Lou Keune en André Jonkers.

Daarna vindt u een overzicht van een overzicht van de laatst gepubliceerde en de meest relevante artikelen
in kranten, tijdschriften en op websites. Ook vindt u hier andere relevante publicaties en links naar foto's (vanaf 2009).

Hierna vindt u meer informatie over de vastenactie voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid,
die ik hield in 2011.
Tenslotte volgt een toelichting op de doelstelling en inhoud van deze site.

Alvast bedankt voor uw belangstelling en eventuele reactie in mijn gastenboek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Belangrijkste aankondigingen en verslagen van activiteiten de afgelopen jaren
Alle activiteiten waar ik aan deelnam vindt u onder 'levensloop'

2018:

* Op 28 februari lezing in Provinciehuis te Maastricht over alternatieven binnen het huidige landbouw-, handels-, milieu- en plattelandsbeleid.
Zie ook: https://www.evensi.nl/rondleiding-lezing-provinciale-staten-limburg-provincie/246038997

* Op 27 oktober werd de Voedselkaravaan Noord-Limburg / Zuidoost-Brabant gehouden in Venlo en omstreken. Ik was namens Voedsel Anders Nederland betrokken bij de organisatie van de conferentie en enkele workshops, samen met Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en Stichting Het Beleg.
Hier een verslag van deze bijeenkomst met links naar een video (20 minuten), foto's en een uitgebreid schriftelijk verslag:
https://www.voedselanders.nl/meer-begrip-voedselkaravaan-noord-limburg-zuidoost-brabant/
Zie ook het programma:https://www.voedselanders.nl/27-oktober-voedselkaravaan-noord-limburg-zuidoost-brabant/

* Op 4 december gaf ik een presentatie tijdens de plenaire bijeenkomst van de Transitie Coalitie Voedsel in de Beekhoeve te Kamerik:
'Hoe te komen tot een duurzame voedselvoorziening voor eerlijke, kostendekkende prijzen?'. Het verslag van deze bijeenkomst:
https://transitiecoalitievoedsel.nl/verslag-plenaire-bijeenkomst-4-december/?fbclid=IwAR3xU2VpV_FZd7wmrzinCHwTJSY833Ndc-z4T1i4hWKuE4E6LNTi0cApJ44

Deze presentatie heb ik uitgewerkt in een opinie-artikel 'Kringlooplandbouw, eerlijke prijzen en True Cost zijn alleen mogelijk
via drastische hervorming van het huidige Europese landbouw- en vrijhandelsbeleid', zie:
https://transitiecoalitievoedsel.nl/wp-content/uploads/2018/12/18-12-11-Opinie-artikel-Transitiecoalitie-Voedsel-Guus-Geurts.pdf?fbclid=IwAR3GDyCSWsbvBt3W3hSwP7aNj77oL57-FVnN5OStUm1LPb3OLHv1JDrobsg

* Overige lezingen en presentaties in 2018:
- Op 11 januari gaf ik een presentatie in het Europees Parlement te Brussel tijdens een hoorzitting van de politieke partij GUE / NGL:
'Trade and agriculture, time for a new vision'
- Op 10 maart gaf een lezing voor de Molukse organisatie Saka Mese Nusa AllifURU te Deventer:
'Hoe te komen tot een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening?'
- Op 27 maart gaf ik een presentatie aan Wageningen UR tijdens de bijeenkomst Wageningen Dialogue – Cutting across the silos:
'How to reach a more self-sufficient Europe?' Zie ook: http://www.boerengroep.nl/march-27-wur-dialogue/
- Op 12 april gaf ik een lezing voor Zuivelbedrijf Farmel en haar melkveehouders te Emmeloord:
'Hoe te komen tot een duurzame voedselvoorziening voor eerlijke, kostendekkende prijzen?'
- Op 13 december gaf ik een lezing voor Voergroep Zuid en haar veehouders te Deurne:
'Hoe te komen tot een duurzame voedselvoorziening voor eerlijke, kostendekkende prijzen?'

2017:

* In de aanloop naar de WTO-top in Buenos Aires in december, publiceerde Voedsel Anders Nederland het eerste deel in de serie 10 mythes binnen de voedselvoorziening.
Deze is getiteld 'Vrijhandel bevordert de voedselzekerheid', dat ik schreef als lid van het kernteam van Voedsel Anders.
Hierop volgend schreef ik een opinie-artikel voor Boerderij Vandaag en een langer artikel voor Foodlog
Deze artikelen zijn allen hier te downloaden: https://www.voedselanders.nl/voedsel-anders-roept-op-tot-trendbreuk-in-handelsbeleid-voor-voedsel-en-landbouw/

* Op initiatief van de Nederlandse TTIP en landbouw-coalitie werden in januari:
- het rapport ‘TTIP and CETA a threat to high-quality European agriculture, animal husbandry and food supply’
- het manifest ‘Keep the Farm TTIP and CETA free' gepubliceerd.
Deze zijn hier te downloaden: https://www.tni.org/en/publication/keep-the-farm-ttip-and-ceta-free

* Op 22 mei gaf ik een lezing over de toekomst van de varkenshouderij tijdens de jaarbijeenkomst van Topigs / Norsvin te Amsterdam.
Zie ook: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/05/26/varkenssector-moet-voorsorteren-op-wens-chinees

* Op 22 juni gaf ik een lezing tijdens het symposium ‘Landbouw en landschap voor een gezamenlijke toekomst’ georganiseerd door het Drielandenpark te Eupen (België). De titel hiervan was ‘De toekomst van het Europese landbouwbeleid (GLB) in 2020’.
Zie ook: http://www.drielandenpark.eu/new/uploads/downloads/projectforum2017/Persbericht%203LP%20Symposium%20Landbouw%202017-06-16%20NL.pdf

2016:

* In juli sloot ook Bionext zich aan bij de TTIP en landbouw-coalitie en presenteerden we een tweede geupdate versie van ons achtergronddocument
‘TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening’ Zie ook:
http://aardeboerconsument.nl/bionext-sluit-zich-aan-ttip-en-landbouw-coalitie-brief-aan-europees-parlement-herziene-visie-gepubliceerd

* Op 26 april presenteerde de TTIP en landbouw-coalitie haar manifest ‘Houd de Boerderij TTIP-vrij’ en achtergronddocument
‘TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige landbouw, veehouderij en voedselvoorziening’ aan de Tweede Kamer. De meeste Tweede Kamer-fracties waren vertegenwoordigd en namen onze boodschap mee in het aansluitende debat. Zie ook:
http://aardeboerconsument.nl/nieuwe-coalitie-boerenorganisaties-milieudefensie-en-fnv-agrarisch-groen-ttip-en-ceta-presenteert-zich

* Op 18 maart gaf ik een lezing voor boeren verbonden aan de Slingeland Dierenartsen-praktijk te Heelweg (Achterhoek)
en tevens op 11 januari voor VVB Haskerland (melkveehouders) te Joure:
‘Gevolgen van TTIP en andere vrijhandelsverdragen voor agrariërs en het MKB, én een alternatief’

* Op 12 en 13 februari 2016 werd de Tweede Voedsel Anders-conferentie - Naar eerlijke en duurzame
voedsel- en landbouwsystemen
georganiseerd in Wageningen. Met als sprekers o.a. Irene Cardoso, Jyoti Fernandez,
Niek Koning en Jan Douwe van der Ploeg en ruim 60 workshops.
Ik was mede-organisator van de conferentie en de workshops rond het thema Rechtvaardig Handels- en Landbouwbeleid.
Er werden o.a. workshops gehouden op gebied van TTIP, internalisering van milieukosten, landrechten,
stadslandbouw (korte ketens) en agro-ecologische landbouw. Hier het programmaboekje:
http://www.voedselanders.nl/wp-content/uploads/2015/12/Programmaboekje-VA-Conferentie-2016-webversie.pdf
Verslagen van de conferentie, de workshops en video's van het plenaire gedeelte zijn te vinden op www.voedselanders.nl


2015:

- Op 3 december nam ik als spreker deel aan een Tegenlicht Meet Up bijeenkomst over TTIP in Thuis,
Stationstraat 32 te Wageningen. Zie: http://thuiswageningen.nl/evenementen/tegenlicht-meetup-ttip/

- Op 28 oktober nam ik als spreker deel aan een Tegenlicht Meet Up bijeenkomst over TTIP in de Pletterij, te Haarlem.
Zie: http://pletterij.nl/index.php?page=18#55c36891872fc
- 29 oktober 2015: Hier een video van de hele bijeenkomst (start vanaf minuut 24.40 - mijn presentatie en
gesprek met publiek vanaf 1.32.15): https://www.youtube.com/watch?v=YVq7uYrpjnE

- Op 2 oktober verstuurden acht boerenorganisaties een brief aan de Tweede Kamer Visie op TTIP-onderhandelingen
door gezamenlijke boerenorganisaties
, op initiatief van Platform Aarde Boer Consument. Deze werd verstuurd
aan de leden de leden van de Commissies Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken
(met name Landbouw en Visserij) en Infrastructuur en Milieu (met name Europese regels), zie:  

- 27 oktober 2015:  Bovengenoemde brief werd deels gepubliceerd in de Boerderij en leidde vervolgens tot een
discussie binnen LTO en aantal artikelen in de Boerderij, waaronder een opinieartikel
Maat komt op voor agribusiness, niet voor familiebedrijven van mij, zie:
http://www.supermacht.nl/2015/10/19/lto-voorman-steunt-ttip-en-agribusiness-accepteert-oneerlijke-concurrentie-
tegen-gezinsbedrijven-in-de-landbouw/
  en:

-  27 oktober 2015:  Op 5 oktober presenteerde Tweede Kamerlid Jasper van Dijk zijn visie over TTIP, ook gaf ik een lezing
Gevolgen van TTIP voor voedsel, klimaat en werkgelegenheid, én een alternatief, tijdens de discussieavond
TTIP: bedreiging of uitkomst?. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door SP afdeling Venlo in Hotel Wilhelmina te Venlo,
in de aanwezigheid van politici van andere partijen.
Zie het verslag van deze avond: http://venlo.sp.nl/nieuws/2015/10/thema-avond-stelt-ttip-is-een-paard-van-troje 
en de aankondiging: https://www.facebook.com/events/708289212641687/

Mede naar aanleiding van die bijeenkomst verklaarde Venlo zich twee weken later TTIP-vrij, zie:
http://www.1limburg.nl/venlo-tegen-vrijhandelsverdrag-met-verenigde-staten

* Op 23 mei werd wereldwijd de March Against Monsanto georganiseerd.
Ook in Amsterdam op de Dam werd er een manifestatie worden georganiseerd met de nadruk op TTIP.

Hier hield ik de toespraak 'TTIP protest biedt kansen voor fundamentele hervorming van neoliberaal beleid',
zie voor de tekst: http://www.grenzeloos.org/node/6565

Meer informatie over deze activiteit:
https://www.facebook.com/events/455151151302824/ 

* Op 15 april gaf ik een lezing tijdens - en was ik medeorganisator van het
TTIP-debat - Gevolgen voor de Nederlandse boer en het klimaat, mét een alternatief aan de Wageningen Universiteit.
Zie ook: https://www.facebook.com/events/408189682693014/ 

Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier:
http://aardeboerconsument.nl/steeds-meer-boerenorganisaties-tegen-het-ttip-vrijhandelsverdrag
Het Reformatorische dagblad publiceerde dit verslag:
http://www.refdag.nl/nieuws/economie/ttip_legalisering_van_oneerlijke_concurrentie_1_905552
Een videregistratie van de hele bijeenkomst (na minuut 33):  http://wurtv.wur.nl/p2gplayer/Player.aspx?id=cnQ7Bj

2014:

* Op 27 september gaf ik in Oss (bij veevoederfabriek Agrifirm) een lezing voor vertegenwoordigers van de
jongere afdelingen van politieke partijen (CDJA, Jonge Democraten, Dwars en Pink) en Youth Food Movement,
behorende bij het project
Landbouw voor Later.
Het thema van mijn lezing was Een eerlijke prijs en voedselzekerheid. Organisatie: Provincie Noord-Brabant
Zie ook: http://www.plattelandspost.nl/15068/jongerenorganisaties-schrijven-pamflet-voor-de-landbouw-van-later

* Op 20 september van 14 tot 16.00 uur gaf ik tijden de conferentie Knooppunt voor Toekomstige Generaties
in Herentals - België, een lezing over het landbouw- en handelsbeleid met speciale aandacht voor de gevolgen
van het EU-VS handelsverdrag TTIP en the Alternative Trade Mandate.
Meer informatie:
http://act4change.be/activiteiten/knooppunt-voor-toekomstige-generaties
Contact Ramona Langanki: ramona.langanki@catapa.be

* Op 13 september werd de Theatervoorstelling Mansholt opgevoerd bij Stadsboerderij Uit je Eigen Stad,
Marconistraat 39 te Rotterdam. Na afloop ging ik met het publiek in gesprek over het huidige landbouw- en handelsbeleid.
Zie:
http://mansholt-theater.nl/rotterdam/

* Op 6 mei werd een EU-verkiezingsdebat over het landbouw- en handelsbeleid,
met speciale aandacht voor de ATM en TTIP, gehouden in Wageningen.
Organisatie: Otherwise, Stichting Boerengroep, Platform Aarde Boer Consument, XminY en ILEIA
Verslag:
http://aardeboerconsument.nl/stemwijzer-wie-voor-en-tegen-atm-debat-6-mei
Video by @Grasbaal : "Presentatie Guus Geurts: Alternative Trade Mandate"  vimeo.com/94767357
Meer informatie: http://aardeboerconsument.nl/6-mei-debat-wageningen-commitment-eu-kandidaten-w-b-voedsel-landbouw

* Op 21 en 22 februari 2014 werd de eerste Voedsel Anders-conferentie - Naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen
georganiseerd in Wageningen. Met als sprekers o.a. Vandana Shiva en Olivier de Schutter en ruim 50 workshops en lezingen. 
Er werden o.a. workshops gehouden op gebied van ATM, TTIP, stadslandbouw en agro-ecologische landbouw.
Verslagen van de workshops en video's van het plenaire gedeelte zijn te vinden op www.voedselanders.nl  en
 http://aardeboerconsument.nl/conferentie2014

Tijdens de conferentie in het Orion-gebouw werd mijn foto-expositie Voedsel Hier en Daar geëxposeerd. 

2013:
* Op 26 en 27 november 2013 werd de campagne Alternative Trade Mandate gelanceerd in Brussel,
in eerste instantie gericht op de Europese verkiezingen in mei 2014.

Na een consultatieproces van vier jaar werden onze voorstellen gepresenteerd en een demonstratie gehouden door Brussel.
Zie voor een verslag en foto's:
http://corporateeurope.org/pressreleases/2013/11/over-50-civil-society-groups-demand-paradigm-shift-eu-trade-and-investment

Ons ATM-alternatief is te downloaden via:
http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2013/11/Trade-time_for_a_new_vision-PRINT.pdf

* Op 30 oktober 2013 werd bij de RAI de demonstratie tegen Monsanto & Crop World Global georganiseerd.
Hier gaf ik de toespraak Hoe gaan we de wereld werkelijk voeden?,
hierbij het videoverslag hiervan: 
http://www.youtube.com/watch?v=i52QPOYxp9g&feature=youtu.be 

* Op 25 mei namen in Wageningen meer dan 2.000 mensen deel aan de wereldwijde
March against Monsanto.  Hier hield ik deze toespraak:  

Zie ook: http://aseed.net/nl/hoe-gaan-we-de-wereld-werkelijk-voeden/#more-1960 en
http://www.facebook.com/events/137732549742118/

* Op 17 april 2013 nam ik deel aan een debat ter ere van de dag van de boerenstrijd.
Lokatie: Institute for Social Studies, Den Haag.
Zie voor meer informatie:
http://www.iss.nl/news_events/iss_news/detail/article/47808-iss-2nd-international-day-of-peasants-struggle/

2012:
Op 1 oktober 2012 nam ik deel aan het debat 'Varkens en soja' tijdens de Floriade in Venlo.
Organisatie: Oxfam/Novib, Milieudefensie, Vereniging Behoud de Parel, Wiek Lenssen Filmproducties en 
Werkgroep Land- en tuinbouw van de SP.
Meer informatie:
http://aardeboerconsument.nl/talkshow-varkens-en-soja-tijdens-floriade en
 http://www.behouddeparel.nl/cms/?q=node%2F3185
Beluister ook het radio-interview hierover op 23 september met Wiek Lenssen (45 minuten) en mezelf (15 minuten): 
http://www.reindonk.nl/gemist/radio/20120923-Reindonk_NU_zondagavond.mp3

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* VIDEO'S

* Op 30 maart 2016 nam ik deel aan een debat over het Associatieverdrag tussen EU en Oekraïne in

Woerden. Hier een korte impressie van het debat uitgezonden door RTV Utrecht op 31 maart (tussen minuut 4.30 en 7.19): http://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/u-vandaag/20160331-1210/  
Helaas heb ik geen link naar het interview met de Oekraïnse tv (www.112.ua).

 

* Op 6 mei 2014 was ik mede-organisator van de EU-verkiezingsdebat over het landbouw- en handelsbeleid,
met speciale aandacht voor de ATM en TTIP
, gehouden aan de WUR in Wageningen.
Hierbij een videoverslag (11 minuten) van mijn presentatie over the
Alternative Trade Mandate en landbouw,

waarna ik in debat ging met Klaas Johan Osinga van LTO Nederland: http://vimeo.com/94767357
Hier ook een aantal video's van andere debatten tussen EU-kandidaten: http://vimeo.com/album/2866896

* Op 30 oktober 2013 werd bij de RAI de demonstratie tegen Monsanto & Crop World Global georganiseerd.
Hier gaf ik de toespraak
Hoe gaan we de wereld werkelijk voeden?, hierbij het videoverslag hiervan: 

http://www.youtube.com/watch?v=i52QPOYxp9g&feature=youtu.be 

* Kort videoverslag van Wereldweekend over de voedselcrisis van 23 - 25 maart 2012 in België:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TWcTdf--vJk

* Opnames van de toespraak tijdens demonstratie
We zijn het Megazat, op 17 maart 2012 op de Dam te Amsterdam:

- Een videoverslag Inclusief interview met mij door Co Scholten van Nieuwsgrazer: http://vimeo.com/38701401
- Een registratie van Occupy Nederland:
http://occupythenetherlands.nl/2012/03/18/occupytvnl-mega-zat-demonstratie/#.T2irYBlY0Bc.twitter
 

* Op 12 maart 2012 gaf ik een kort interview over de huidige voedselvoorziening, en wat de burger en
consument kan doen om deze te verbeteren. Zie:
http://www.youtube.com/watch?v=qQxNYLAefYs

* Op 9 februair 2012 sprak ik namens Platform Aarde Boer Consument, tijdens het aanbieden van een petitie
aan Ahold om uit de
Round Table on Responsible Soy (RTRS) te stappen. Deze werd ondertekend door
meer dan 25.000 burgers. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=XzJXmIfnSCM&feature=channel


* Op 10 december 2011 maakte
documentairemaker Wiek Lenssen een filmopname met interview voor zijn
nieuwe documentaire over de Limburgse varkenssector.
Deze video
http://youtu.be/2WVI_96HC7M (6,5 minuten) geeft een goed beeld van de laatste fase van de
vastenactie en de sojaproblematiek. Wiek Lenssen stuurde deze video naar verschillende TV-actualiteitenprogramma's.

* 23 november 2009:
The farmers struggle for justice in Guatemala
Interview met Aparicio Perez Guzman - van CUC (www.cuc.org.gt), aangesloten bij de wereldwijde
boerenbeweging Via Campesina - opgenomen op 26 mei 2009 in Guatemala-city
De video is te downloaden via: http://www.youtube.com/watch?v=hH8BCS8O87I
Geproduceerd in samenwerking met Noticias - La Ruta (www.laruta.nu , hier vindt u ook blogs en
artikelen geschreven vanuit Guatemala, Mexico en Honduras).

* Reactie op de film 'Meat the truth' van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, 10 december 2007
Bioscoop Tuschinski - Amsterdam. Zie:
http://video.google.nl/videoplay?docid=4964557153145786946&pr=goog-sl 
Productie en vraaggesprek door Co Scholten.

* Tijdens de Boerop Parade in september 2004  werd ik (in het Engels) geïnterviewd over
het Europese landbouw- en WTO-handelsbeleid door Jens Christiansen van Indymedia Biotech
- 08.09.2004 22:19,
zie:  http://www.indymedia.nl/nl/2004/09/21374.shtml 
Gefilmd tijdens Dutch Farmers Caravan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* RADIO-INTERVIEWS

* Op 23 september 2012 werden filmmaker Wiek Lenssen (eerste 45 minuten) en ik (laatste 15 minuten) geïnterviewd
door Francine Thielen binnen het programma Solidair voor Radio Reindonk.
Het programma werd ook uitgezonden op  16 september.
Dit interview ging over de soja problematiek in Brazilië
in de aanloop naar de conferentie Varkens en Soja op 1 oktober tijdens de Floriade in Venlo.
Te beluisteren via: http://www.reindonk.nl/gemist/radio/20120923-Reindonk_NU_zondagavond.mp3


- Op 30 oktober 2011 werd ik geïnterviewd bij 'De Stemming' van L1-radio, terug te beluisteren via (eerste uur, rond 11.40 uur):
http://www.l1.nl/radio/Stemming

- Weergave met beeld van het gesprek met Elma Drayer op 12 oktober 2011 (rond 15.20) op Radio 1 bij EO 'Dit is de Dag':
http://radio.omroep.nl/i/40136/

* In de nacht van 14 op 15 juni 2011 werd ik van 00.00 tot 00.45 uur geïnterviewd in het programma Casa Luna op Radio 1,
over het boek Wereldvoedsel. U kunt dit hier beluisteren:

http://www.radio1.nl/contents/32119-onnodig-soja-gebruik-energieverslinding-en-overbemesting-wereldvoedsel-volgens-guus-geurts
 
en http://www.youtube.com/watch?v=13V3_UYnA1k voor een inleidend interview op video.

* Op 22 mei 2011 werd ik (vanaf 12.00 uur) geïnterviewd in het programma 'De stemming' voor L1-radio, en ging in
gesprek met Gé Backus (LEI-WUR) en Kartika Liotard (Europarlementariër voor Verenigd Links) Te beluisteren via:
http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_rp_comm_lsvideoId/1_5255485
of http://www.l1.nl/radio/Stemming

* Op 17 april 2011 werd ik gedurende een uur geïnterviewd door Francine Thielen voor Radio Reindonk.
Het programma werd herhaald op 24 april.

Dit interview ging o.a. over het boek Wereldvoedsel pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening.
Te beluisteren via: http://www.reindonk.nl/gemist/radio/20110424-Reindonk_NU_zondagavond.mp3
 

* Op 11 april 2008 werd ik geïnterviewd over regionalisering en de relatie met de hoge
voedselprijzen, op Radio 1 in het programma LLinke Soep (tussen ongeveer 20.25 en 20.40 uur)
Dit is te beluisteren vanaf minuut 27.30 tot 38.30 via:
http://www.llink.nl/Aflevering-LLinke-Soep.190.0.html?tx_veguestbook_pi1[pointer]=0&id=190&tx_
llprogramma_pi2[afl_uid]=1165&no_cache=1

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Foto-expositie `Voedsel Hier en Daar, misschien kunnen we leren van elkaar´

In opdracht van Helden mondiaal maakte ik in 2007 de foto-expositie 'Voedsel Hier en Daar'. 

Aan de hand van 47 foto’s en achtergrondinformatie, wordt er ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen
de landbouw en voedselproductie Hier en Daar. Twee werelden worden in 23 fotoparen naast elkaar gezet:
onze Westerse wereld en het leven van volkeren in ontwikkelingslanden. 
De verschillen en de samenhang komen daarbij aan de orde, en hopelijk kunnen we elkaar inspireren.

Er wordt ingegaan op de relatie tussen de landbouw en voedselvoorziening Hier en Daar, met speciale aandacht voor
de positie van boeren, voedselzekerheid, klimaatverandering, energiezekerheid, en natuur en milieu.
Ook wordt er een alternatief geschetst. Qua (inter)nationaal beleid krijgt dit vooral gestalte in een ander
WTO- en EU-beleid waardoor regionalisering van de voedsel-, veevoer- en energieproductie, en
voedselsoevereiniteit mogelijk wordt.
Ook komt de verantwoordelijkheid van de consument,  maatschappelijke organisaties, de boer en
het bedrijfsleven binnen toevoer, verwerking en handel, aan de orde.

Deze expositie is te huur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
* Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering

Namens werkgroep Vóór de Verandering was ik tussen 2006 en 2008 betrokken bij het project 'Regionalisering'.
Dit bestond uit het organiseren van expertmeetings, de 4e  Dag van Alternatieven 

Via http://www.vredesmuseum.nl/download/regionalisering.pdf is de brochure
Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering - Beleid en praktijk te down loaden.


Toelichting bij Regionalisering:
De huidige neoliberale globalisering leidt tot grote problemen op gebied van de voorziening in basisbehoeften
(zoals voedsel, water, energie, onderwijs, zorg) in Zuid en Noord, en natuur en milieu.
Binnen Vóór de Verandering is een alternatieve visie over globalisering, landbouw en milieu ontwikkeld,
die meer recht doet aan de belangen van mens en natuur.

Binnen het concept ´Regionalisering´ krijgen landen, groepen van landen als de EU, maar ook inheemse volkeren
weer het recht om met eigen natuurlijke hulpbronnen, de eigen bevolking van voedsel en energie te kunnen voorzien. 

Dit betekent enerzijds dat men haar markten mag beschermen, en anderzijds dat de lokale bevolking in ontwikkelingslanden
het recht op haar eigen natuurlijke hulpbronnen behoudt. Dus geen uitverkoop meer van natuurlijke hulpbronnen in
het Mondiale Zuiden voor de koopkrachtige luxe-consumptie van Westerse landen.
Om te beginnen zou de EU op gebied van voedsel, veevoer, energie, hout en textiel weer zoveel mogelijk zelfvoorzienend
kunnen worden. Dit is in het belang van de bevolking in Noord en Zuid.
Maar dit betekent wel een drastisch ander handels- en landbouwbeleid binnen EU en de WTO, een ander Europees
energie- en klimaatbeleid, en een herziening van de exportgeoriënteerde visies binnen Wereldbank, IMF en onze ministeries.

Think global, act local
Ook de consument en burger kan een rol in regionalisering spelen. De Nederlandse burger gebruikt namelijk 2,5 maal
zoveel grondstoffen, voedsel, energie, water en natuurlijke hulpbronnen dan er aanwezig is voor iedere wereldburger;
de zogenaamde mondiale voetafdruk. Dus ook consuminderen, regionaal consumeren en produceren,
seizoensproducten kopen, duurzaam bouwen, en duurzame energie behoren tot ´regionalisering´.

Hierbij kunnen we leren van inspirerende ideëen van Gandhi - Swadeshi-concept en interreligieuze dialoog
(zie foto in Delhi 2007 hieronder) - en Schumacher (Small is beautiful). Maar ook leren van zogenaamde 
´onontwikkelde´ mensen in Zuidelijke landen, zoals de inheemse volkeren.
Hopelijk kunnen mijn foto´s (onder ´fotografie´) u hierbij inspireren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* BELANGRIJKSTE RAPPORTEN, ARTIKELEN, FOTO's en ANDERE BIJDRAGES in
kranten, tijdschriften en op websites
Voor alle (overige) artikelen zie:
´ARTIKELEN´ en 'FOTOGRAFIE' 

- Namens de TTIP en landbouw-coalitie schreef ik in 2016 het rapport
'TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening',

down te loaden via: http://ttipalarm.nl/milieu-en-voedsel/houd-de-boerderij-ttipvrij//


- In 2017 werd dit rapport in samenwerking met TNI ge-updated en vertaald in het Engels

‘TTIP and CETA a threat to high-quality European agriculture, animal husbandry and food supply’,

down te loaden via: https://www.tni.org/en/publication/keep-the-farm-ttip-and-ceta-free//


- Artikel
'Drastische hervorming van handelsverdragen nodig om klimaat te redden' gepubliceerd op de website
van Down to Earth Magazine op 17 december 2015, zie: https://downtoearthmagazine.nl/35899-2/
 

- Brief Visie op TTIP-onderhandelingen door gezamenlijke boerenorganisaties verstuurd namens 8 boerenorganisaties,
op initiatief van Platform Aarde Boer Consument aan de Tweede Kamer;
de leden van de Commissies Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking, Economische Zaken (met name Landbouw
en Visserij) en Infrastructuur en Milieu (met name Europese regels), zie:  

- 27 oktober 2015: Bovengenoemde brief werd deels gepubliceerd in de Boerderij en leidde vervolgens tot een discussie
binnen LTO en aantal artikelen in de Boerderij, waaronder een opinieartikel
Maat komt op voor agribusiness, niet voor familiebedrijven van mij, zie:
http://www.supermacht.nl/2015/10/19/lto-voorman-steunt-ttip-en-agribusiness-accepteert-oneerlijke-concurrentie-
tegen-gezinsbedrijven-in-de-landbouw/
  en:

- 27 mei 2015:  Artikel 'TTIP protest biedt kansen voor fundamentele hervorming van neoliberaal beleid' gepubliceerd op
de website van Grenzeloos en uitgesproken tijdens de March Against Monsanto en TTIP op 23 mei te Amsterdam,
zie:
http://www.grenzeloos.org/node/6565

- 26 mei 2015:  Artikel 'Agrarisch verzet tegen TTIP groeit' op de onder andere de website van Globalinfo,
zie:
http://www.globalinfo.nl/Nieuws/agrarisch-verzet-tegen-ttip-groeit

-  17 april 2015:  Artikel 'TTIP maakt een effectief klimaatakkoord onmogelijk' gepubliceerd op de website van
Down to Earth Magazine,
zie:
https://downtoearthmagazine.nl/ttip-maakt-een-effectief-klimaatakkoord-onmogelijk/

- 17 april Reactie op blog 'Het systeem uitdagen' op de website van Bureau de Helling (GroenLinks),
zie: http://bureaudehelling.nl/blog/het-systeem-uitdagen

- 16 april Reactie op artikel 'TTIP destructiever dan je denkt' op de website van de Jonge Socialisten,
zie:
http://www.js.nl/weblogs/rolf_laura/rolf_laura_item/t/ttip_is_destructiever_dan_je_al_denkt 

- 13 april Fotoserie A Day at the Maagdenhuis over de lezingen en demonstratie van 13 maart:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152916381818068.1073741898.737523067&type=1&l=9150434617

- 7 april 2015: 
Mijn onderstaande opinieartikel werd door Mia Molenaar besproken in het artikel
De EU trukendoos: chloorkip uitgesteld, maar peroxyazijnzuurkip al zo goed als binnen,
zie:
http://langleveeuropa.nl/2015/04/de-eu-trukendoos-chloorkip-uitgesteld-maar-peroxyazijnzuurkip-al-zo-goed-als-binnen/

- 1 april 2015: Opinieartikel De chloorkip komt er aan - TTIP zorgt wel degelijk voor verlaging van maatschappelijke standaarden,
geplaatst in NRC Handelsblad (hun titel:
Nu de peroxyazijnzuur kip):
Te vinden onder 'Reacties' #6 op deze site: http://www.foodlog.nl/artikel/geen-chloorkip-dan-maar-een-azijnkip/

- 3 april 2015: Op die site zijn onder #7 ook Kamervragen over deze kwestie te vinden, ingediend door de SP
Tweede Kamervragen. Zie ook:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z06083&did=2015D12419

- 1 oktober 2014: Alle bijdragen (inclusief die van mij) aan de online consultatie over voedselzekerheid, die de
Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel zal gebruiken in het ontwikkelen van haar visie:
http://knowledge4food.us3.list-manage2.com/track/click?u=4fd9ee1c623f747391b2baa7f&id=badb35cbdd&e=809d422ecc

- Mei 2014:
Artikel 'Waarom we TTIP moeten afwijzen' in de Helling, website van wetenschappelijk bureau van GroenLinks,
zie:
http://bureaudehelling.nl/artikel/europees-handelsbeleid-waarom-we-ttip-moeten-afwijzen

- Mei 2014: Artikel 'Europese NGO's kies voor alternatief handelsverdrag' in Down to Earth, website van het
tijdschrift van Milieudefensie, zie:
http://downtoearthmagazine.nl/europese-ngos-kies-voor-alternatief-handelsverdrag/

- 1 mei 2014: Een wenkend alternatief voor Urker - en Zeeuwse vissers en Hondurese boeren’, opinie-artikel verstuurd
naar opiniepagina Volkskrant (niet geplaatst) als reactie op drie artikelen in De Volkskrant van 18 maart:
- Urker vissers varen niet uit
- Op ethanol uit suikerriet rijdt het zorgelozer dan uit maïs
- De bloedige strijd in de Aguán-vallei
Zie:
http://www.foodlog.nl/short-news/detail/zeeuwse-vissers-sluiten-zich-aan-bij-staking/allcomments/#comment-123571
en http://aardeboerconsument.nl/artikelen/vrijhandel-of-managed-trade/14-03-24-een-wenkend-alternatief-voor-urker-vissers-en-hondurese-boeren-2

- 1 mei 2014:  Verslagen Workshops Voedsel Anders Conferentie:
- TTIP-workshop:
http://aardeboerconsument.nl/artikelen/vrijhandel-of-managed-trade/14-03-19-report-workshop-a3-on-ttip-2-pages

- ATM-workshop:
http://aardeboerconsument.nl/artikelen/vrijhandel-of-managed-trade/14-03-19-lange-versie-report-workshop-d3-to-a-fair-and-eco
- Presentatie ATM-workshop:
http://aardeboerconsument.nl/artikelen/vrijhandel-of-managed-trade/14-03-17-wsh-d3-atm-pres-ggeurts-pdf
- Europees eiwit i.p.v. geïmporteerd soja-workshop: 

- 22 november 2013: De Nederlandse vertaling van the Alternative Trade Mandate, waaraan ik meewerkte met name
op gebied van landbouw en
raw materials, is te downloaden via:
http://www.alternativetrademandate.org/wp-content/uploads/2013/11/Trade-time_for_a_new_vision-PRINT.pdf

- 11 juli 2013: Schendingen van mensenrechten door landgrab in Ethiopië - artikel op 12 juni geplaatst op de website
van Vakblad Vice Versa, zie :
http://www.viceversaonline.nl/2013/06/schendingen-van-mensenrechten-door-landgrab-in-ethiopie/

- 25 mei 2013: Op deze dag namen in Wageningen meer dan 2.000 mensen deel aan de March against Monsanto. 
Een wereldwijd protest.
Hier hield ik de toespraak Hoe gaan we de wereld werkelijk voeden?:  

Zie ook: http://aseed.net/nl/hoe-gaan-we-de-wereld-werkelijk-voeden/#more-1960 en http://www.facebook.com/events/137732549742118/


- 16 april 2013:
Schendingen van mensenrechten door landgrabbing in Ethiopië - artikel geplaatst op de website
van Platform Aarde Boer Consument:
http://aardeboerconsument.nl/schendingen-van-mensenrechten-door-landgrabbing-in-ethiopie

- 16 april 2013:
Landbouwbeleid draait ons de nek om (door redactie aangepaste titel) -
Opinie-artikel geplaatst in het Parool van 10 april 2013: zie: 
 

- 16 april 2013: Reisverslag Ethiopië deel 4B: Konso, Moyale en op weg naar Kenia:
http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4490389/ethiopie-4b-konso-en-reis-naar-moyale

- 16 april 2013: Reisverslag Ethiopië deel 4A: Zuid-Ethiopië: Debre Zeyit, (Lake) Ziway, Awasa, Arba Minch en Dorze,
Konso en omliggende dorpen, Lower Omo-valley (Key Afar, Jinka, Mago National Park, Turmi, Dimeka en Omorate):
http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4490384/ethiopie-deel-4a-zuid-ethiopie-o-a-omo-valley   

- 8 januari 2013: Reisverslag Somaliland en Ethiopië deel 3: Harar, Jijjiga, Awash, Somaliland (Hargeisa, Las Geel, Berbera)
en terug in Addis:
http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4449597/deel-3-somaliland-en-ethiopie

- 22 november 2012: Reisverslag Ethiopië 2: Korem, Aksum, Simien mountains, Gonder, Tana-meer en terug in Addis:
http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4423645/ethiopie-deel-2-korem-aksum-simien-m-gonder 

- 22 november 2012:
Reisverslag Ethiopië 1: Addis Ababa en Lalibela:
http://guusgeurts.waarbenjij.nu/reisverslag/4415715/out-in-africa-ethiopie-1-addis-abeba-lalibela

- 4 oktober 2012: Nu een uitgelezen kans voor een rechtvaardiger, ecologischer én goedkoper landbouw- en voedselbeleid,
opinie-artikel geplaatst op One World zie:

http://www.oneworld.nl/bloggen/blogs/eatin-africa-foodblog/nu-kans-op-rechtvaardiger-ecologischer-en-goedkoper-landbouw-en

- 22 augustus 2012: Verkiezingen bieden een uitgelezens kans voor een rechtvaardiger, ecologischer én goedkoper
landbouw- en voedselbeleid
, opinie-artikel als reactie op artikelen Frans Timmermans (PvdA) en
Niek Koning (Wageningen UR) verstuurd naar Volkskrant, zie:
  

- 18 maart 2011: Beleidsvisie Platform Andere Landbouw voor het GLB 2014-2020 – Samenvatting
Voorstellen voor een nieuw GLB ondertekend door twaalf ontwikkelings-, milieu- en boerenorganisaties.
zie: http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/11-03-10-Beleidsvisie-GLB-2014-2020-samenvatting1.doc


- 18 maart 2011:
Reactie op de voorstellen van de Europese Commissie en de kabinetsreactie
voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020
zie:
http://aardeboerconsument.nl/wp/wp-content/uploads/2011/03/11-03-09-reactie-op-Kabinetsreactie-GLB-2014-20201.doc

- 31-03-2010: System Change not climate change,
opinie-artikel geplaatst in het maart-nummer (nr. 31) van het ledenbulletin van Milieudefensie
zie:
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/ledenbulletin/Milieudefensie%20ledenbulletin%2031.pdf en:
http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/10-02-05%20Milieudefensie%20ledenbulletin%20klimaat%20verkort.doc

- 31-03-2010: Actiepunten Tweede Kamerverkiezingen namens Vóór de Verandering opgesteld en verstuurd aan de
programmacommissies van de politieke partijen zie:
http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/10-03-18%20Actiepunten%20Tweede%20Kamer%20Verkiezingen%202010.doc

 - 10-12-2009: Geen klimaatoplossing zonder een drastische hervorming van de handelsverdragen
Gepubliceerd op de website van de Groene Amsterdammer
Zie: 
http://www.groene.nl/lezerspost/2009-12-10/klimaatoplossing

- 15-05-2009: Bijdrages aan de website La Ruta gemaakt tijdens mijn verblijf in Guatemala en Mexico
Zie:
www.laruta.nu onder 'blogs'

- 13-04-2009: Interview in het tijdschrift 'Ondersteboven' en het maart-nummer van ´De Arme krant van Nederland´
Zie:
http://www.armekant-eva.nl/
Het interview is afgenomen en geschreven door Hub Crijns en getiteld: ´Voedselconcurrentie en voedselsoevereiniteit´

- 07-03-2009: Bijdrage aan rubriek Kwesties van NRC Handelsblad 7 maart 2009 over Voedselsoevereiniteit
Zie ook:
http://archief.nrc.nl/?modus=l&text=Guus+Geurts&hit=1&set=2

- 18-12-2008:   Boeren laten zich uit elkaar spelen in ratrace, opinie-artikel geplaatst in Agrarisch Dagblad.
Zie ook:
http://www.agd.nl/1066945/Opinie/Forum/Forum-artikel/Boeren-laten-zich-uit-elkaar-spelen-in-ratrace.htm

- september 2008:   Regionalisering als kans
Opinie-artikel namens Vóór de Verandering geplaatst in Milieudefensie Magazine, september 2008
Zie ook:
http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/2008/september/regionalisering.pdf
en
http://www.voedselencyclopedie.nl/Regionalisering

- 17-05-2008:   Voedselcrisis niet op te lossen op de vrije markt
Opinie-artikel geplaatst in Agrarisch Dagblad. Zie ook:
http://www.agd.nl/1052650/Opinie/Forum/Forum-artikel/Crisis-niet-op-te-lossen-op-vrije-markt.htm

- 04-12-2007: Een perfect moment om een coherent Europees beleid te ontwikkelen op gebied van
landbouw (GLB), internationale handel, werkgelegenheid, energiezekerheid en klimaatverandering
- Geschreven voor the European Platform for Food Sovereignty - www.epfs.eu.
Platform Aarde Boer Consument is betrokken bij dit Europese platform van nationale platforms bestaande uit boeren-,
ontwikkelings-, milieu- en/of consumentorganisaties. Geplaatst in het Friesch Dagblad in november 2007 en geciteerd in de NRC.
Zie: http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/07-11-19%20EPFS-CAP-Health%20Check%20Samenvatting.doc

- 12-06-2007: Artikel in Vice Versa nr. 3 -2007 'Geen globalisering, maar regionalisering!'
Zie ook:
http://viceversa.oneworld.nl/index.php?articleId=11597&viceversaSection=DeOpinie

- 23-03-2007: Artikel in de Humanist nr. 1-2007 ´Milieu: is de catastrofe nog af te wenden?´,
zie ook:
http://www.humanist.nl/101301

- Interreligieuze dialoog als tegenwicht tegenover het neoliberalisme - Hoe religies kunnen inspireren tot
een duurzame wereld
Essay geplaatst in tijdschrift 'De Humanist' onafhankelijk opinietijdschrift Nr. 3 / 2006 (juni)
zie ook:
http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/6-06-01%20Humanist%20artikel%20religies%20definitief.doc

- EU-Subsidies vergroten de armoede
Artikel over de liberalisering van de handel in landbouwproducten, in november 2005 geplaatst in
tijdschrift DE HUMANIST. Zie ook:
http://www.humanist.nl/100678

- Liberalisering wordt duur betaald
Reactie op de misverstanden in het huidige debat over het internationale landbouwbeleid, 27 juli 2005
geplaatst in De Volkskrant
zie ook:
http://www.arnoldco.nl/documenten/liberalisering_wordt_duur_.doc

- Afstudeerscriptie "Liberalisering in de landbouw, een heilloze weg! ", aan de KUN (Radboud Universiteit Nijmegen),

oktober 2002 Zie: http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/scriptie-definitief.pdf

- Recensie van deze scriptie  Zie: http://www.globalisering.com/index.php?page=6&articleId=374

'Een gedegen onderzoek naar de gevolgen van de liberalisering van de handel in landbouwproducten
voor milieu en basisbehoeftes, en aanbevelingen ter verbetering hiertoe, oktober 2002.
Duidelijk en helder geschreven, met heldere stellingname: we hebben grenzen aan de vrijhandel nodig.'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Vastenactie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid

Van 1 november t/m 13 december 2011 hield ik een 40-daagse vastenactie en 3-daagse hongerstaking
voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid.
De campagne hiervoor wordt voortgezet vanaf 2012.
Zo werd samen met andere organisaties de bijeenkomst Voedsel Anders op 30 maart te Utrecht georganiseerd.
Dit mondde uit in de conferentie
VOEDSEL ANDERS - Op weg naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen
die op 21 en 22 februari 2014  in Wageningen georganiseerd werd. Zie voor meer informatie: www.voedselanders.nl  


* Informatie over deze actie en campagne is te vinden via de volgende links:
- www.foodjustice.eu
: Voorstellen cq. eisen aan de politiek, met alle ondertekenende organisaties en personen
- www.guusgeurts.nl/hongerklimaat: Totaal overzicht: Voorstellen aan de politiek, ondertekenaars,
achtergronden en inspiratie van de vastenacties, hoe deze te ondersteunen en media-aandacht voor de acties.
- www.guusgeurts.nl/hungerclimate: De (verkorte) Engelse versie hiervan
- www.guusgeurts.nl/flyer : Een dubbelzijdig A4-overzicht van deze actie en hoe deze te ondersteunen

- Ondersteuning van deze voorstellen is nog steeds welkom, zie hiervoor:
http://www.causes.com/causes/634694-steun-voor-vastenactie-en-hongerstaking-voor-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid
- De Engelse versie hiervan:
http://www.causes.com/causes/635070-support-for-hunger-strike-for-food-sovereignty-and-climate-justice
- Updates van de acties werden geplaatst op genoemde www.causes.com en www.facebook.com/guus.geurts

* Ondersteuners in binnen- en buitenland:
- Het aantal organisaties die de voorstellen aan de politiek ondersteunen is per 30-12-2013: 40
- Het aantal burgers dat de voorstellen aan de politiek ondersteunen is per 30-12-2013: 271

* Ontwikkelingen in de Tweede Kamer
- De kabinetsreactie op de voorstellen: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/11/17/kamerbrief-met-reactie-op-de-petitie-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid.html

- Op 6 en 16 december deed ik een laatste oproep aan de Tweede Kamer zoveel mogelijk voorstellen over voedsel-soevereiniteit en klimaat-
rechtvaardigheid over te nemen, zie brief van 6 december: http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-12-06%20Laatste%20dringende%20oproep%20voedselsoevereiniteit%20en%20klimaatrechtvaardigheid.doc   

 en brief van 16 december : http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-12-16%20Oproep%20moties%20voedselrechtvaardigheid%20stemming%2020%20en%2022%20december.doc

- Op 20 december kwamen twee belangrijke moties in stemming. Het CDA stemde ondanks het (op 19-12) naar hen verstuurde bericht: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/17/vrijhandelsverdrag-eu-india-rampzalig-voor-voedselzekerheid , tegen tegen een SP-motie (nr. 112) met een oproep tot een onderzoek naar de negatieve gevolgen van vrijhandelsverdragen voor landrechten en voedselzekerheid.
SP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stemden wel voor.

- Ook een SP-motie (nr. 111) die Bleker opriep tot in de EU te pleiten voor een verbod tot landgrabbing in ontwikkelingslanden door Europese bedrijven, pensioen- en beleggingsfondsen steunde CDA en D66 niet, de overige genoemde oppositiepartijen wel.
- Op 22 december werd gestemd over een motie van de Partij voor de Dieren om de subsidiering door de overheid aan de greenwash-plafforms reenwash-platforms RTRS en RSPO te stoppen en de subsidies aan het Initiatief Duurzame Handel drastisch terug te brengen. Zie:
https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1394
Deze motie werd helaas alleen gesteund door de Partij vd Dieren en SP

- Op 10 oktober 2013 werd op initiatief van de Partij voor de Dieren wel een meerderheid behaald in de Tweede kamer voor een motie die pleit voor een Europees importverbod voor olie afkomstig uit teerzanden https://www.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/7764/kamer-steunt-pvdd-importverbod-teerzandolie-

* Activiteiten (mede mogelijk gemaakt door XminY Solidariteitsfonds):
Op de website van XminY:
https://www.xminy.nl/project/guus-geurts-eet-weer

* Vastenacties:
- Op Wereldvoedseldag 16 oktober werd er door 28 mensen in binnen - en buitenland 24 uur

gevast voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid (zie genoemde causes).
- Op 1 november werd er door
7 mensen gevast, op 20 november door 3 mensen en op
24 november en op 13 december door
5 mensen.

* Overige acties:
- Op 11 december gaf ik een inhoudelijke lezing over de vastenactie tijdens Occupy the Climate,
bij de Hem-kolencentrale te Amsterdam. Ik maakte daar bekend dat ik voorlopig doorging met de hongerstaking, zie:
http://www.wijstoppensteenkool.nl/?p=1396
- Op 10 december - de laatste dag van de vastenactie - was ik aanwezig bij de conferentie
CAP 2013: Food for change, Studio K, te Amsterdam.
Ik heb daar de vastenactie toegelicht en wat mythes van het ministerie van ELI proberen te ontkrachten, zie:
http://youthfoodmovement.nl/agenda/27

- 24 november klimaatmanifestatie op het Plein in Den Haag daarna werd het klimaatdebat bijgewoond in de Tweede Kamer
- 22 november deelname aan Klimaatdebat in Rode Hoed te Amsterdam
- 16 november deelname aan symposium CLM te Amsterdam
- 9 november deelname aan debat Toekomst GLB (door ministerie ELI) te Utrecht
- Op de dinsdagen 1, 8, 15 en 22 november waren telkens 8 tot 20 mensen aanwezig op het Plein bij de
Tweede Kamer in Den Haag van 9.30
tot 16.30 uur.
Er waren stiltedemonstraties met windlichten of fakkels al daar tussen 13.30 en 15.00 uur.

- Op 7 november gaf ik een lezing (Occupy College) op het Beursplein bij Occupy Amsterdam.

* Media over deze vastenactie:

- Op 7 januari 2012 verscheen Hongerstaker vindt actie geslaagd in het weekblad van LTO-Noord Nieuwe Oogst, zie:  http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/12-01-07%20Nieuwe%20Oogst%20interview.pdf

- Op 21 en 22 december 2011 verscheen een artikel over het einde van de vastenactie door de GPD-bladen in o.a. Dagblad de Limburger,
Limburgs Dagblad, BN/De Stem, Brabants Dagblad, Tubantia, De Gelderlander, Eindhovens Dagblad en PZC
,
zie:
http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-12-21%20Brabants%20Dagblad.pdf

Dit was de door mij geautoriseerde langere, 'positievere' versie:   
http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-12-21%20artikel%20GPD-bladen.doc die verscheen in aangepaste
vorm verscheen dit in De Stentor en het Nederlands Dagblad

- Op 10 december maakte documentairemaker Wiek Lenssen een filmopname met interview voor zijn nieuwe documentaire
over de Limburgse varkenssector.
Deze video
http://youtu.be/2WVI_96HC7M (12,5 minuten) geeft een goed beeld  van de laatste fase van de vastenactie en de sojaproblematiek.
Wiek Lenssen stuurde deze video naar verschillende TV-actualiteitenprogramma's.

- Op 12 december verscheen een interview Vrijhandel gaat boven recht eigen volk te voeden in de Volkskrant, zie:  http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/VK-20111212-interviewGuusGeurs-1.pdf

- Op 8 december verscheen Guus Geurts nog steeds in hongerstaking in Peel en Maas (Noord-Limburg),
zie:
http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-12-08%20Artikel%20Peel%20en%20Maas128.pdf


- Op 2 december verstuurde ik een opinie-artikel Links alternatief naar Vrij Nederland,
zie: http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-12-02%20Links%20alternatief%20Vrij%20Nederland%20verkort.doc

- Op 1 december verscheen een opinie-artikel Red het klimaat, de voedselzekerheid én de banen op de website Joop.nl
als reactie op een artikel van Pieter Hilhorst in de Volkskrant,
zie: https://joop.bnnvara.nl/opinies//in_je_eentje_houd_je_de_opwarming_niet_tegen/

- Op 25 november verscheen een opinie-artikel 'Zelfvoorziening' in Dagblad De Limburger,
zie: http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-11-25%20opinieartikel%20De%20Limburger%20Een%20mogelijk%20links%20alternatief.doc
- Op 24 november verscheen een opinie-artikel 'Vastenactie voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid'
op de website van
Vice Versa - vakblad voor ontwikkelingssamenwerking, zie:
http://www.viceversaonline.nl/2011/11/vastenactie-voor-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid/

- Op 20 november verscheen het interview Is Guus gek? op de website Foodlog, waarna een discussie op deze site ontstond, zie: http://www.foodlog.nl/artikel/is-guus-gek

- Er verschenen interviews in het Agrarisch Dagblad (17-11) http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-11-17InterviewAgrarischDagblad.pdf,

Trouw (15-11) http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-11-15%20Niet%20eten%20om%20wereld%20beter%20te%20maken%20trouw.doc

en Nieuwe Oogst (13-11) http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-11-11%20Nieuwe%20Oogst%20artikel%20Marc%20van%20der%20Sterren.pdf


- Op 2 november verscheen een vermelding van de vastenactie in de Volkskrant (pag.4):
http://www.guusgeurts.nl/inhoud/artikelen/11-11-02%20Artikel%20vastenactie%20Volkskrant128.pdf

- Een interview over deze actie verscheen op 11, 12 en 13 oktober in het Nederlands Dagblad, De Gelderlander, BN De Stem, het Eindhovens Dagblad, De Stentor, Tubantia, het Leids Dagblad, de Gooi en Eemlander, Dagblad de Limburger, de Leeuwarder Courant
en waarschijnlijk andere dagbladen. Zie: http://horst.sp.nl/2011/Ik_wil_alles_hebben_geprobeerd.jpg

* Links naar media die niet meer werken over deze vastenactie:

- Op 15 december plaatste de Wereldomroep een artikel Honger naar een nieuw voedselsysteem over de actie in relatie tot de
WTO-top op haar website:
http://www.rnw.nl/nederlands/article/honger-naar-een-nieuw-voedselsysteem
hier is ook een Engelse versie van: http://www.rnw.nl/english/article/hunger-change-world-food-system

- Op 13 december zond AT5 Nieuws een TV-interview uit, zie: http://www.at5.nl/tv/at5-nieuws/aflevering/8797 (na ongeveer 10-15 minuten). De 20 minuten lange versie was die dag te zien bij 020-live van AT5.

- Op 7 december verscheen een artikel Hongerstaking op de voorpagina van De Trompetter / E3-journaal
editie Venray - Horst, zie: http://www.prepresskelpen.nl/epaper/4911_e3venray/index.html#/40/

- Op 24 november verscheen er een interview in weekblad
Intermediair zie pagina 3 en 50:
http://www.intermediair.nl/epaper/2011/47/index.html#/2/

- Het tijdschrift ZOZ van Omslag publiceerde een artikel over de vastenactie in de november-editie,
zie ook: http://www.omslag.nl/nieuws/00541.html

- Op 30 oktober werd ik geïnterviewd bij 'De Stemming' van L1-radio, terug te beluisteren via (eerste uur, rond 11.40 uur):
http://www.l1.nl/radio/Stemming

- Weergave met beeld van het gesprek met Elma Drayer op 12 oktober (rond 15.20) op Radio 1 bij EO 'Dit is de Dag':
http://radio.omroep.nl/i/40136/


- Op 1 november verscheen het artikel Mauro of Guus op de website van journalist Marc van der Sterren, zie:
http://www.marcvandersterren.nl/wat-ik-vind/81-mauro-of-guus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Toelichting bij doelstelling en inhoud van de website:

De doelstelling van deze website is het bieden van inspiratie en informatie aan geïnteresseerden.
Zo heb ik de links van ongeveer 250 organisaties op gebied van anders-globalisering, milieu, solidariteit, landbouw,
inheemse volkeren, en verwante onderwerpen opgenomen.
Ook hoop ik dat mijn artikelen en fotos (die ik vooral in ontwikkelingslanden heb genomen) u kunnen inspireren en informeren.
Daarnaast heb ik onder muziek een lijst samengesteld met wat mij betreft de beste 500 beste platen aller tijden.

Mijn website is verder als volgt opgebouwd:

• Om de lezer met weinig tijd van dienst te zijn heb ik kort de actiepunten weergegeven waar ik me voor wil inzetten de komende jaren.
Dit wil ik samen met anderen zowel binnen- als buitenparlementair proberen te doen. Het is namelijk hoognodig
dat de milieu- en sociale belangen (met name die van bewoners in ontwikkelingslanden) de prominente plaats krijgen die ze verdienen,
tegenover het huidige neoliberale economische - en nog steeds voortdurende militaire geweld.
Ook voor het Westen is dit broodnodig om oplopende werkloosheid, toekomstige conflicten en milieurampen te voorkomen.
Ik ga hier verder op in in de inleiding bij de fotos.

• Onder levensloop kunt u mijn opleiding, werkervaring, ervaring met vrijwilligerswerk en reiservaring buiten Europa vinden.

• Sinds 1995 heb ik een aantal (opinie)artikelen geschreven die ik zijn geplaatst in kranten, tijdschriften en op websites.
Ook vindt u hier enkele essays, en de scriptie ´Liberalisering in de landbouw, een heilloze weg!´, die ik voor mijn in 2002 afgeronde opleiding
Beleidsgerichte Milieukunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen geschreven heb.

• Speciale aandacht vraag ik u voor mijn fotos en bijbehorende inleiding over de relatie tussen mens en natuur in tijden van globalisering.
U vindt verder foto's over een noodzakelijke dialoog tussen ideologieën en religies, om een tegenwicht te bieden tegen het neoliberalisme en neoconservatisme.
Daarnaast vindt u hier foto's van inheemse volkeren die ik bezocht heb, omdat zij evenals de biodiversiteit van dieren en planten,
als eerste dreigen te verdwijnen de komende eeuw terwijl we ook als westerse mens niet zonder beiden kunnen.
Een oplossing zie ik vooral in regionale kleinschalige landbouw. Op veel plaatsen is dit nog zo, hoewel de WTO
dit in snel tempo onmogelijk maakt. Ook laat ik wat andere foto's zien van kleinschalige ambachten, informele handel en over voedselbereiding.
Een universeel menselijk kenmerk is de wens tot ontspanning en vrije tijd, hier ziet u wat verschillende mogelijkheden in Oost en West.

Tevens kunt u foto's van mij vinden op de website van Lineair Foto-archief via: http://lineair.weaonline.com/?action=search&searchstring=Guus+Geurts

Ik bezoek geregeld mijn collega-fotografen tijdens de fotografenavond elke derde dinsdag van de maand bij Café Kalkhoven in Amsterdam.
Meer informatie via: www.fotografenavond.nl

• Ook vindt u de al eerder genoemde links van ongeveer 250 organisaties. Met een aantal van deze organisaties heb ik goede contacten
opgebouwd tijdens mijn werk en studie, of ben ik actief voor (geweest). Veel van hen streven (op deelterreinen) dezelfde doelstellingen
na en kan ik dus van harte bij u aanbevelen.

• Op weblog (t/m 2010) herdenk ik allereerst Louis Séveke, en vindt u een aantal reacties over actuele onderwerpen die geplaatst
zijn op websites van Trouw, Greenpeace en Grenzeloos.
Ook vindt u hier een recensie van de documentaire 'We feed the world', en wat bespiegelingen over het Oerol-festival en mijn eigen persoonlijke situatie.
De afgelopen jaren heb ik veel bijdragen geleverd op facebook en twitter, maar deze niet meer op de website upgedated.

• Onder muziek vindt u de beste 500 beste platen aller tijden. Muziek is altijd een passie voor me geweest.
Sinds 2013 presenteer ik het programma Rock 'n Ballads bij Radio MART in Amsterdam. Eerder heb ik gewerkt als (rock)DJ in café´s
en jongerensozen, en presenteerde ook voor Lokale Omroep Venray, het programma Rock ´n Ballads.
Tijdens mijn reizen ondervond ik dat muziek een belangrijk onderdeel is van culturen en het dagelijks leven van de volkeren
die ik bezocht. Overal in de wereld zorgt het voor vreugde in het leven van mensen.

• Tenslotte ben ik zeer benieuwd naar uw reacties en eventuele aanvullingen voor bijvoorbeeld de "links-pagina".
Deze kunt u plaatsen in het gastenboek of naar mij mailen via guusgeurts@yahoo.com. Bij voorbaat dank!

Bedankt voor uw belangstelling!

© Guus Geurts: Uw kunt mijn artikelen met bronvermelding gebruiken (graag wel bericht), mijn foto's kunt u alleen na toestemming van mij gebruiken (via e-mail  aan
guusgeurts@yahoo.com).