ARTICLES

On this page you will find some articles in chronical order. Some are in English, which you can find at the top of the page, the others are in Dutch. The NEWEST Dutch articles (after july 2004) you can find at the Dutch website under 'ARTIKELEN'.

De nieuwste Nederlandstalige artikelen, na juli 2004, kunt u vinden op de Nederlandse website, onder 'Artikelen'.

Contents:

- English articles

- Reisverslagen; reisverslagen van mijn reizen door AziŽ.

- Artikelen binnen GroenLinks; artikelen die ik schreef binnen mijn activiteiten voor de Noord-Zuidwerkgroep en Landbouwwerkgroep van GroenLinks, en als aanbevelingen en amendementen voor het verkiezingsprogramma.

- Artikelen als ingezonden brief naar kranten en tijdschriften en/of geplaatst op websites.

- Scriptie en essays geschreven als onderdeel van de opleiding Milieu en Ontwikkeling aan de KU Nijmegen en aan de UVA.

De artikelen staan in chronologische volgorde, behalve bij GroenLinks waar ik begin met mijns inziens de 3 belangrijkste artikelen.

 

ENGLISH ARTICLES:  

 NEW: LONGER TEXT - A perfect moment for developing a coherent EU policy in agriculture (CAP), external trade, employment, energy and climate change - December 2007

Written for the European Platform for Food Sovereignty - www.epfs.eu.

 

In 2008 important decisions will be made about the Common Agricultural Policy (CAP), during the so-called Health Check. It seems that the European Commission will maintain its course toward liberalising trade, even though the negative effects of this policy are more and more evident. Moreover the WTO negotiations to complete the Doha-round are in crisis.  

So at this crucial time in history the European Platform for Food Sovereignty will propose an alternative policy framework which is economically, socially and environmentally sustainable.

 
 NEW: SUMMARY - A perfect moment for developing a coherent EU policy in agriculture (CAP), external trade, employment, energy and climate change - December 2007

 
Possible solutions in a liberalising world
Article about the international agricultural policy in The Hague, sent to people who visited the Common Grounds-conference, april 2002.
 
 
The difference between bilateral trade agreements and the WTO
 Comments send to the Bangkok Post as a reaction to the column of Mrs. Josette Sheeran Shiner in the BP of 17-8-2003; "Free trade rewards workers". August 2003, Ko PHan Ngan Thailand. 
 
 
A revolutionary change in policy for a better world
Comments sent to the Far Eastern Economic Review as a reaction to the article "The Death of 'Growth at Any Cost'" in FEER 1-4-2004, about China. April 2004, Baguio The Phillipines. 
 

Alternative for liberalisation in agriculture 
Alternative for the current liberalisation in agriculture, with common goals of NGO's, alternative for Common Agricultural Policy of the EU, Agreement on Agriculture of the WTO, and Worldbank en IMF policy. Sent to members of the European Platform for Foodsovereignty, people who visited seminar about this subject at the European Social Forum in London, october 2004.

 
 Liberalization in agriculture, a road to nowhere!

Sheets of the presentation of my thesis for my education Environmental at the Radboud University of Nijmegen the Netherlands, specialisation Environment and Development. The complete (Dutch) thesis you can find at this page down wards: SCRIPTIE: LIBERALISERING IN DE LANDBOUW, EEN HEILLOZE WEG! (Word-format) I gave this presentation during ECOTOPIA, which was held in August 2004 in the Netherlands. During the ESF on the 16th of October 2004 in London, I gave a similar presentation.

 

An alternative agricultural policy inside and outside the WTO
The Platform for an alternatieve agricultural policy in the Netherlands (PAL) has discussed and formulated an alternative for the current international trade policy and agricultural policy of the WTO and EU.  Also outside these organisations we will present an alternative. In this alternative we take into account interests of farmers, developing countries, nature and the environment, consumers and workers. This alternative will be used during our campaign before the next ministerial conference in Hong Kong (december 2005), in which we try to influence governments, ministries, WTO negotiators, civil society and the media. (april 2005).
 

 

 
 Time to put an end to the misunderstandings which prevail in the debate about agricultural policy in the EU
This article was (shortened and adjusted) published in several Dutch newspapers in july and august 2005;  Volkskrant (27-7), Agrarisch Dagblad (28-7),  Staatscourant (27-7), BN / De Stem (23-7), Noordhollands Dagblad, Boerderij (2-8) and WTO.ZIP (digital newsletter).

 
 THE FUTURE OF CAP, translated by Steven McGiffen and published in SpectreZine 18 september 2005 See: http://www.spectrezine.org/europe/geurts.htm

and: 'The European Union' published in ZMAG, in this artickel Steven McGiffen editor of SpectreZine refers to this article (21 march 2006) see:
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?itemid=9956 

 
 
 - NEW 19-09-2007: A perfect moment for improving the Common Agricultural Policy
Written for the European Platform for Food Sovereignty, together with other platforms in Europe.

See also: http://www.epfs.eu/uploads/CAP%20Reform/CAP%2007_06_30_EFSP_CAP_platform_4th_version_English.doc

 
REISVERSLAGEN:  
AziŽ 2:
Ervaringen vanuit Rusland, MongoliŽ, China en Hong Kong, waar ik reisde van maart tot en met april 2003.
Download
AziŽ 3: Ervaringen vanuit vietnam
Ervaringen vanuit Vietnam (april-juni 2003)". Dit artikel is geplaatst in de Peel en Maas in juli
Download

AziŽ 4:
ervaringen in Cambodja, Thailand en MaleisiŽ

Download

AziŽ 5 & 6:
Reisverslag MaleisiŽ, IndonesiŽ, BruneÔ en Singapore

Download

AziŽ 7 & 8:
Reisverslag IndonesiŽ, MaleisiŽ, BruneÔ en Singapore

Download

AziŽ 9:
Reisverslag IndonesiŽ, MaleisiŽ, BruneÔ en Singapore

Download

SPECIFIEKE ARTIKELEN VANUIT AZIň

De Amerikaanse oorlog in Vietnam
Artikel over de naweeŽn en lessen van de oorlog in Vietnam. Dit artikel is geplaatst in de Peel en Maas in augustus.
Inheemse bevolking de dupe van exportgericht landbouwmodel Vietnam
Artikel over de negatieve gevolgen van de drastisch gestegen koffieproductie in Vietnam
3 jaar, 8 maanden, 20 dagen
Artikel geschreven over het Pol Pot-regime (1975-1979) naar aanleiding van een interview met een Cambodjaanse journalist, die vertelt over zijn aangrijpende ervaringen
WTO in Cancun
Artikel geschreven in de aanloop van de WTO-conferentie in Mexico. Gaat in op de politiek, media en actiebeweging in China, Vietnam, Cambodja, Thailand en MaleisiŽ. Met onder andere een interview met dhr. Rajamoorthy van het Third World Network. Geplaatst (aangepast) in de WTO.ZIP nr. 31 september 2003.

 

Mislukken WTO-onderhandelingen een zegen voor boeren en ontwikkelingslanden
Verstuurd naar de Nederlandse media, september 2003
   
ARTIKELEN BINNEN GROENLINKS  
Aanbevelingen verkiezingsprogramma 2002-2006: Op weg naar een werkelijke duurzame ontwikkeling
Dit essay met aanbevelingen schreef ik in oktober 2000 aan de Programcommissie

Download
Amendementen GroenLinks Verkiezingsprogramma 2002-2006
Deze amendementen diende ik in als lid van de Noord-Zuidwerkgroep, Landbouwwerkgroep en/of afdeling Nijmegen, september-november 2001.

Download
Genetische manipulatie van gewassen: Nee!!
Artikel dat breed verspreid is binnen GroenLinks om het standpunt te wijzigen van Nee tenzij, naar Nee!, januari 2001.

Download
Aanbevelingen mondiale voedselzekerheid
Een reactie op de tekst 'Mondiale voedselzekerheid in de 21ste eeuw' van Jacques van Nederpelt & Jaap Schouls, en de reactie van Tom Pitstra hierop, januari 2000.

Download
Verslag expertmeeting multinationals en mondiale voedselzekerheid
Op 6 juni 2000 hielden de Landbouwwerkgroep en Noord-Zuidwerkgroep een bijeenkomst met Niek Koning (Universiteit Wageningen) en Paul Elshof (Foodworld), over de rol van multinationals in deze problematiek. Verslag geschreven samen met Pim Juffermans.

Download
Verslag expertmeeting handel in exotische dieren
Op 29 maart organiseerden de Landbouwwerkgroep en Werkgroep Dierenrechten Nu! een expertmeeting over de handel in exoten met vertegenwoordigers van de Dierenbescherming, Stichting Aap, Wereld Natuur Fonds / Traffic, Dibevo en de Landelijke InspectieDienst van de Dierenbescherming. Verslag geschreven samen met Gertjan van der Deure.

Download
Groen of Grijs Links?
Ingezonden brief in het GroenLinks-magazine 14 februari 2001, naar aanleiding van een expertmeeting georganiseerd door de Programcommissie, over ontwikkelingssamenwerking. Deze avond leek GroenLinks een neoliberale koers op te gaan, en deed het belang van milieu, dus ook het belang van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden minder terzake.

Download
Hoe krijgt de landbouw in Nederland weer toekomst?
Artikel geschreven door Bas Breman en mijzelf over multifunctionele landbouw, dat wordt besproken in de Landbouwwerkgroep van GroenLinks in 2002, november 2001.

Download
Alternatieven voor een heilige oorlog
Naar aanleiding van de terroristische aanslag op 11 september 2001, schreef ik dit artikel op 14 september met naschrift op 21 september als ingezonden brief en/of op websites van verschillende kranten en aan de Tweede Kamerfractie.

Download
Actuele motie over de deelname aan de internationale coalitie tegen het terrorisme
Deze motie diende ik in met steun van leden van Afdeling Nijmegen en de Noord-Zuidwerkgroep op het congres van 11 en 12 januari 2002

Download
Bespiegelingen rond een actuele motie
Naar aanleiding van het discussie op het Congres op 11 en 12 januari 2002 rond de zojuist genoemde actuele motie, stuurde ik dit artikel aan de Partijtop en stuurde het in als ingezonden brief naar het GroenLinks-magazine.

Download
   
ARTIKELEN ALS INGEZONDEN BRIEF NAAR KRANTEN EN/OF GEPLAATST OP WEBSITES  

   
Stop de handel in exotische dieren
Ingezonden brief geplaatst in Dagblad de Limburger naar aanleiding van een artikel over de handel en het bezit van exotische dieren, november 1998.
Download
De rol van de consument ten aanzien van kinderarbeid in India
Artikel naar aanleiding van een actie van Werkgroep Mondiale Vorming Venray in 1998. Geplaatst in Peel&Maas weekblad te Venray.
Download

Handtekeningenactie JUBILEE 2000 in Venray van start
Artikel naar aanleiding van schuldkwijtscheldingsactie Jubilee 2000. Geplaatst in diverse weekbladen in Venray en omgeving en Dagblad de Limburger in mei 1999.

Download
Zaterdag 27 november 1999: Internationale Niet-Winkeldag
Persbericht naar aanleiding van acties Studentenvakbond AKKU met Niet-Winkeldag 1999 in Nijmegen. Geplaatst in KU-nieuws, dagblad de Gelderlanden, en diverse weekbladen in Nijmegen, november 1999.

Download
Hoezo het gaat goed met het milieu?
De rol van milieubeweging, overheid, bedrijfsleven en consument in de veroorzaking en oplossing van het milieuprobleem

Ingezonden en geplaatst in Dagblad de Limburger, en de volgende vakbladen aan de KUN: TOS (Ontwikkelingsstudies) en Prismailing (Milieukunde) Nijmegen, 8 mei 2001

Download
Alternatieven voor een heilige oorlog
Ingezonden brief na diverse kranten, geplaatst op website van de Telegraaf en gestuurd naar Tweede Kamerfractie Groenlinks, 14 september 2001 + naschrift van 21 september

Download
Selectieve enquetes leiden tot tweedeling
Ingezonden brief naar aanleiding van enquetes onder Neder- en medelanders rond de aanslagen op 11 september 2001. Geplaatst in Dagblad de Limburger in oktober 2001, tevens verzonden naar Tweede Kamerfractie GroenLinks.

Download
De blinde vlekken van Herkens(over landbouw en de WTO)
Reactie op ingezonden brief in de Volkskrant van Eveline Herfkens 'Houding anti-globalisten kan westers protectionisme in de kaart spelen' van 22-10-01, een interview met haar in de Oogst van 5-10-01 en haar toespraak tijdens Wereldvoedseldag op 16-10 in Amsterdam.
Geplaatst op de Website www.handelskansenvoorarmen.nl en in de Oogst (ingekort), het vakblad van LTO-leden in november 2001. Verder gepubliceerd in 'Project en Nieuws' van Sichting Duurzame Solidariteit (onderdeel van GroenLinks), 'Prismailing' van studievereniging Milieuprisma (Milieukunde) aan de KUN en in 'TOS' van studievereniging AKOS (Ontwikkelingssamenwerking) aan de KUN. Geschreven in oktober 2001.

Download
Het Westen niet ontwikkelingslanden zorgen voor wereldrampen - De rol tussen milieu en wereldbevolking
Reactie op artikel rond de groeiende wereldbevolking die tot wereldrampen zal leiden van 7 november 2001. Opgestuurd naar de opinie-pagina van Trouw en de Metro.

Download
De overheid blijft noodzakelijk als uitvoeringsorganisatie (in onderwijs en zorg)
Reactie op 'Democratie moet meeverhuizen met afgestoten overheidstaken' van Jelle van der Meer NRC 11 december 2001 Ingezonden naar NRC, echter niet geplaatst.

Download
De kloof tussen boeren is wel overbrugbaar - landbouw en de WTO
Ingezonden naar Oogst, ledenblad LTO Nederland, geplaatst op 3-1-2002

Download
Stop de polarisatie en liberalisering
Ingezonden en geplaatst in Boerderij (weekblad voor de landbouw), naar aanleiding van negatieve berichtgeving over de milieubeweging, en de verdergaande liberalisering van de handel in landbouwproducten, 16 juli 2002

Download

Liberalisering in de landbouw, een heilloze weg!
Artikel naar aanleiding van mijn onderstaande scriptie, ingezonden en geplaatst in Ravage en breed verspreid onder belangstellenden, oktober 2002

Download

Liberalisering in de landbouw, een heilloze weg!
Artikel verspreid op Wereldvoedseldag te Amsterdam op 16-10-2002.

Download

Een einde aan de liberalisering in de landbouw als compromis!
Op weg naar een compromis tussen Europese landbouw-, internationale solidariteits-, milieu-, Ťn financiŽle belangen. Ingezonden naar de Staatcourant en Dagblad de Limburger, over plaatsing moet nog beslist worden (21-10-2002).

Download


Lokalisering in plaats van globalisering binnen de voedselvoorziening. Een centraal Milieudefensie-thema voor 2003?
Artikel geplaatst in het ledenbulletin van Milieudefensie november 2002

Download


(english version) Alternative for liberalisation in agriculture
English version of the alternative for liberalisation, which you find in the Dutch thesis below

Download

Voedselsoevereiniteit moet maatgevend worden
Interview door Diana Saaman, geplaatst in Stal en Akker, Vee en Gewas, de Agraaf en een ander regionale agrarische tijdschrift, december 2002 en, januari 2003
Download

De discussie moet gaan om het industrieterrein niet om het indycarcircuit
Geplaatst in de Peel en Maas (Venrays regionaal weekblad) januari 2003
Download

Boeren kiezen de verkeerde politieke partijen
Geplaatst in de Boerderij van 4 februari 2003
Download

Bewustwording en coalitievorming op gebied van landbouw en globalisering
Geplaatst in WTO.ZIP van februari 2003
Download

Misverstanden binnen de discussie over landbouw en globalisering
Geplaatst in brochure XminY maart 2003
Download
   
SCRIPTIE EN ESSAYS GESCHREVEN TIJDENS DE OPLEIDING MILIEU EN ONTWIKKELING AAN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN  


SCRIPTIE: LIBERALISERING IN DE LANDBOUW, EEN HEILLOZE WEG! (Word-formaat)

Een onderzoek naar de gevolgen van de liberalisering van de handel in landbouwproducten voor milieu en basisbehoeftes, en aanbevelingen ter verbetering hiertoe, oktober 2002.

Download in Word


SCRIPTIE: LIBERALISERING IN DE LANDBOUW, EEN HEILLOZE WEG! (PDF-formaat)

Zie hierboven!

Download in PDF
Uitwerking van de presentatie van de SCRIPTIE: LIBERALISERING IN DE LANDBOUW, EEN HEILLOZE WEG!
De hoofdpunten van genoemde scriptie op een rijtje, oktober 2002.


Download
De rol van interdisciplinariteit op weg naar een duurzame samenleving
Essay over interdisciplinariteit binnen het hoger onderwijs, als onderdeel van de cursus Milieukunde I, oktober 1999.

Download
Behoort Jame Redfield tot de ecocentristen?
Essay cursus Grondslagen van de Milieukunde (Milieufilosofie), Februari 2000.

Download
De rol van het liberalisme op weg naar duurzaamheid
Essay voor de cursus filosofie van de beleidswetenschappen, april 2000.

Download
De negatieve invloeden van de westerse beschaving op de inheemse bevolking van Papua Nieuw Guinea
Bespreking van de films: First Contact en Black Harvest, geschreven voor de cursus Culturele Antropologie februari 2001.

Download
The causes and effects of the Green Revolution in Punjab (India)
Bespreking van het baanbrekende boek 'The Violence of the Green Revolution' van Vandana Shiva, geschreven in 1991, in het kader van de cursus Stad. Platteland en Milieu aan de KUN, maart 2001.

Download
De invloed van de schuldenproblematiek op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden
Essay voor de cursus Milieuproblemen en oplossingsstrategiŽn in Ontwikkelingslanden aan de KUN, april 2001.

Download
De invloed van het Noorden op armoede en milieuproblemen in het Zuiden
Essay als onderdeel van de cursus Milieu-Economie gevolgd aan de UVA november 2001.

Download
De anders-globaliseringsbeweging
Essay behorende bij de cursus TheorieŽn van Sociale Verandering, januari 2002.

Download